1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phải xa nhau

Cuộn trang

Bm………………………..A……………… ………….D
Phải xa nhau thì mới biết cô đơn sẽ như thế nào
………….Bm……………A………..F#7….. …………Bm
Phải xa nhau thì mới biết tình yêu có thật đậm sâu

Bm………………………..A……………… …….D……………………….F#7
Giọt nước mắt và hờn ghen không trải qua không phải là tình yêu
………….Bm……………A………………F #7…………………..Bm
Lời yêu thương và có cánh chỉ thật đẹp khi mới bắt đầu yêu
………………..Bm………………….A….. ……………G……………………………. F#7
Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về
………………………..Bm………………. …….A………………….G………………. ……….Bm
Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé
…………………..Bm………………….A.. ……………………..G………………….. ……F#7
Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta thấy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình
………………………..Bm………………. …….A……………………..G…………… ……Bm
Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua

Bm………………………..A……………… ………….D
Phải xa nhau thì mới biết cô đơn sẽ như thế nào
………….Bm……………A………..F#7….. …………Bm
Phải xa nhau thì mới biết tình yêu có thật đậm sâu
Bm………………………..A……………… …….D……………………….F#7
Giọt nước mắt và hờn ghen không trải qua không phải là tình yêu
………….Bm……………A………………F #7…………………..Bm
Lời yêu thương và có cánh chỉ thật đẹp khi mới bắt đầu yêu

………………..Bm………………….A….. ……………G……………………………. F#7
Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về
………………………..Bm………………. …….A………………….G………………. ……….Bm
Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé
…………………..Bm………………….A.. ……………………..G………………….. ……F#7
Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta thấy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình
………………………..Bm………………. …….A……………………..G…………… ……Bm
Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua

………………..Bm………………….A….. ……………G……………………………. F#
Và nếu em ơi thật sự đôi ta có yêu thì trái tim anh và em hãy quay trở về
………………………..Bm………………. …….A………………….G………………. ……….Bm
Và nếu như quãng thời gian đôi ta cách xa , hai ta thấy buồn hãy quay về em nhé
…………………..Bm………………….A.. ……………………..G………………….. ……F#7
Còn nếu đôi ta lìa xa mà ta thấy vui , ta thấy thảnh thơi những lúc ta một mình
………………………..Bm………………. …….A……………………..G…………… ……Bm
Thì hãy chia tay từ đây cuộc tình chúng mình xem như chỉ là giấc mơ vừa qua

Nguồn guitarpro.vn

Video hướng dẫn