Phai

≣≣
(Capo ngăn 1) tone A#m 
intro [Am][Am][Am][Am] 
 
ver 
[Am]Trút hết những cố [G]gắng, chuốc lấy những đắng [Am]cay. 
[C]Gửi vào đêm [G]hoang con tim hao [Am]gầy. 
[Am]Cố nuốt những nước [G]mắt, cố nuốt những trái [Am]ngang. 
[C]Từng ngụm thời [G]gian cho thân hoang [Am]tàn. 
[C] [G] [Em] [Am] [C] [G] [Em] [E] 
 
chorus 
[C]Thế nhé, đôi cánh [G]mỏi rồi. 
Vĩnh biệt người [Am]tôi yêu 
[F]Còn trông mong chi. 
Để lòng [G]thêm hoang mang 
[C]Có trách, cũng đã [G]muộn rồi. 
Hãy để thời [Am]gian lau đi. 
[F]Mình cần chi thêm nhau, khi [G]đã tàn [Am]phai. [Am] 
 
ver 
[Am]Đã có lúc thức [G]trắng để đếm những ánh [Am]sao. 
[C]Bầu trời thật [G]êm, ôm tôi trong [Am]lòng. 
[Am]Cố nuốt những trái [G]đắng, bất chấp những trái [Am]ngang. 
[C]Trả lại thời [G]gian, yêu thương ban [Am]đầu... 
[C] [G] [Em] [Am] [C] [G] [Em] [E] 
 
chorus 
[C]Thế nhé, đôi cánh [G]mỏi rồi. 
Vĩnh biệt người [Am]tôi yêu 
[F]Còn trông mong chi. 
Để lòng [G]thêm hoang mang 
[C]Có trách, cũng đã [G]muộn rồi. 
Hãy để thời [Am]gian lau đi. 
[F]Mình cần chi thêm nhau, khi [G]đã tàn [Am]phai. 
[F] [C]Tàn phai [G]... No.... no.. [Am]Tàn phai 
solo1: 
[Am] [F] [C] [G] 
 
[C]Thế nhé, đôi cánh [G]mỏi rồi. 
Vĩnh biệt người [Am]tôi yêu 
[F]no....... 
[G]no....... 
[C]Có trách, cũng đã [G]muộn rồi. 
Hãy để thời [Am]gian lau đi. 
[F]Mình cần chi thêm nhau, khi [G]đã tàn [Am]phai. 
[F].....Giờ người đã xa rồi chốn [C]đây. 
Phút [G]giây bên nhau. 
Tàn [Am]phai... 
Giờ[F] người đã xa rồi... Nỗi đau. 
[C]Bước chân ấy nay còn [G]đâu [G] 
[Am]Phai.... 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)