1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phận bạc

Dzoãn Bình
Phận bạc Phận bạc
Nguồn: hopamviet.com