highlight chords
Từ nay thôi đành duyên mình lỡ [Dm]đôi
Dù vương vấn [C7]mãi cũng thế mà [F]thôi [Dm]
Khi xưa thầm nói yêu [Gm]nhau
bao [C]nhiêu mộng thắm ban [F]đầu
thôi xin [Dm]đừng tiếc nhớ thương [A]chi
Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ [Dm]mong
Mười hai bến [C7]nước biết bến nào [F]trong [Dm]
tùy em đành phải sang [Gm]ngang
thương [C]yêu ngày cũ chưa [F]tan
xin anh [A]đừng oán trách người [Dm]đi
Thôi! từ đây thôi [Bb]nhé
anh về sống âm [F]thầm đếm thời gian
Xóa [Gm]mờ dĩ vãng mến [Dm]yêu
[Gm]Anh, xin hãy quên đi
cho kẻ vu [Dm]quy cùng người trăm năm thề nguyền gắn A7 bó thủy chung muôn [Dm]đời
Từ nay thôi đành thương gọi cố [Dm]nhân
người đây kẻ [C7]đấy cách mấy đò [F]ngang [Dm]
đôi ta nào phải thiên [Gm]duyên
gieo [C]chi lời trách ưu [F]phiền
xin thương [A]giùm phận gái thuyền [Dm]quyên.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phận Gái Thuyền Duyên

Giao Tiên
Từ nay thôi đành duyên mình lỡ [Dm]đôi
Dù vương vấn [C7]mãi cũng thế mà [F]thôi [Dm]
Khi xưa thầm nói yêu [Gm]nhau
bao [C]nhiêu mộng thắm ban [F]đầu
thôi xin [Dm]đừng tiếc nhớ thương [A]chi
Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ [Dm]mong
Mười hai bến [C7]nước biết bến nào [F]trong [Dm]
tùy em đành phải sang [Gm]ngang
thương [C]yêu ngày cũ chưa [F]tan
xin anh [A]đừng oán trách người [Dm]đi
Thôi! từ đây thôi [Bb]nhé
anh về sống âm [F]thầm đếm thời gian
Xóa [Gm]mờ dĩ vãng mến [Dm]yêu
[Gm]Anh, xin hãy quên đi
cho kẻ vu [Dm]quy cùng người trăm năm thề nguyền gắn A7 bó thủy chung muôn [Dm]đời
Từ nay thôi đành thương gọi cố [Dm]nhân
người đây kẻ [C7]đấy cách mấy đò [F]ngang [Dm]
đôi ta nào phải thiên [Gm]duyên
gieo [C]chi lời trách ưu [F]phiền
xin thương [A]giùm phận gái thuyền [Dm]quyên.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com