highlight chords
Từ nay thôi đành duyên mình lỡ [Dm] đôi
Dù vương vấn [C7] mãi cũng thế mà [F] thôi
Khi xưa thầm nói yêu [C] nhau
Bao nhiêu mộng thắm ban [Bb] đầu
Thôi xin [A] đừng tiếc nhớ thương [A7] chi.
Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ [Dm] mong
Mười hai bến [C7] nước biết bến nào [F] trong 
Tuy em đành phải sang [C] ngang
Thương yêu ngày cũ chưa [Bb] tan
Xin anh [A7] đừng oán trách người [Dm] đi.
Thôi, từ đây thôi [Bb] nhé
Anh [Gm] về sống âm [F] thầm đếm thời gian
Xóa [C7] mờ dĩ vãng mến [F] yêu
[Gm] Anh, xin hãy quên [Eb] đi
Cho kẻ vu [F] quy cùng người trăm năm 
Thề nguyền gắn [A7] bó thủy chung muôn [Dm] đời.
Từ nay thôi đành thương gọi cố [Dm] nhân
Người đây kẻ [C7] đấy cách mấy đò [F] ngang
Đôi ta nào phải thiên [C] duyên
Gieo chi lời trách ưu [Bb] phiền
Xin thương [A7] giùm phận gái thuyền [Dm] quyên.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phận gái thuyền quyên

Nguyên Thảo , Giao Tiên
Từ nay thôi đành duyên mình lỡ [Dm] đôi
Dù vương vấn [C7] mãi cũng thế mà [F] thôi
Khi xưa thầm nói yêu [C] nhau
Bao nhiêu mộng thắm ban [Bb] đầu
Thôi xin [A] đừng tiếc nhớ thương [A7] chi.
Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ [Dm] mong
Mười hai bến [C7] nước biết bến nào [F] trong 
Tuy em đành phải sang [C] ngang
Thương yêu ngày cũ chưa [Bb] tan
Xin anh [A7] đừng oán trách người [Dm] đi.
Thôi, từ đây thôi [Bb] nhé
Anh [Gm] về sống âm [F] thầm đếm thời gian
Xóa [C7] mờ dĩ vãng mến [F] yêu
[Gm] Anh, xin hãy quên [Eb] đi
Cho kẻ vu [F] quy cùng người trăm năm 
Thề nguyền gắn [A7] bó thủy chung muôn [Dm] đời.
Từ nay thôi đành thương gọi cố [Dm] nhân
Người đây kẻ [C7] đấy cách mấy đò [F] ngang
Đôi ta nào phải thiên [C] duyên
Gieo chi lời trách ưu [Bb] phiền
Xin thương [A7] giùm phận gái thuyền [Dm] quyên.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com