1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phận làn khói bay

Vương Huyền - Cao Quỳnh Thu
Nguồn: thanhcavietnam.net