1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phan Thanh Giản

Cuộn trang

1. Bước thăng [Dm] trầm, gập [Bb] ghềnh giông bão đường [Gm] quan Giặc Pháp xâm lăng muôn [C] dân ai oán, hãi [F] hùng Miền Đông công cán dã tràng, miền [Gm] Tây khói súng mịt mùng Thần [Am] công đại bác đang chờ nổ [A] tung Biết bao [Dm] lần điều [Bb] trần giữa chốn triều [Gm] vua Muốn tránh can qua, mở [C] cửa canh tân nước [Am] nhà Lá [F] lay cành trúc la đà. Bắc [Dm] phương Sư Tử ngủ [Bb] gà Vĩnh [Am] Long số phận chiều tà, xót [Dm] xa Lũ Cửu Long [F] tràn, sông Tiền sông Hậu [Bb] than Lục bình [Gm] trôi lang [C] thang, bềnh bồng ngơ [F] ngác Nâng chung rượu độc, hơi men rượu [Gm] cay Thân nhục vinh trung[C] trinh về nơi chín [Dm] suối [Dm] Đền ơn sông núi, đền ơn sông [F] núi [Am] Sao cho dân thoát cảnh chiến [F] tranh [Dm] Đền ơn sông núi, đền ơn sông [F] núi [Dm] Mong nhân [A] dân hạnh phúc bình [Dm] yên 2. Gió Long [Dm] Hồ thổi [Bb] rầu đồng lúa Bảo [Gm] An Lối cũ di quan, lệ [C] tuôn Bảo Thạnh vạn [F] hàng Vĩnh Long u uất quyên [Dm] sầu, hồn thiêng tử sĩ ngâm ngùi Phan [Am] Liêm, Phan Tôn thề rửa hân cho [A] cha Tháng mưa [Dm] mùa dầm dề chín cửa phù [Gm] sa Hè tiếc thương ca đầu [C] thu tiếng khóc đêm [F] ngày Trái cây bông súng rụng [Dm] đầy, buồn bay mỏi cánh chim [C] bầy Đục [Am] trong vay trả dòng đời đổi [Dm] thay * Phan Thanh [Dm] Giản, Phan Thanh Giản là [Am] quan chính trực thanh liêm Phan Thanh [F] Giản Phan Thanh [Bb] Giản hy [Am] sinh vì nước quên [Dm] mình Phan Thanh Giản Phan Thanh [Bb] Giản, kẻ [Am] thù bái phục trước vong linh Phan Thanh [Bb] Giản, Phan Thanh Giản, chớ [Am] đem thành bại luận anh [Dm] hùng Nhân dân [F] ta sắt son một lòng, nguyện kết [Dm] đoàn, hiệp lực chống ngoại [C] xâm Bốn ngàn năm, bờ cõi vẹn [F] toàn, tấc đất tấc [A] vàng, gìn giữ Việt [Dm] Nam

Video hướng dẫn