highlight chords
Phật đang trong [Em] ta từ khi biết sẽ chia niềm đau 
Phật đang trong [Am] ta từ khi [Bm] biết nhiếp tâm niệm [Em] Phật 
Phật đang trong [D] ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi 
[G] Phật đang trong [D] ta bàn tay [Bm]nắm với muôn bàn [Em] tay 

Phật đang trong [Em] ta từ khi ấy xóa tan sầu bi 
Phật đang trong [Am] ta từ khi [Bm] ấy pháp thân an [Em] vị 
Phật đang trong [D] ta miệng không nói đến câu thị phi 
[G] Phật đang trong [D] ta bằng ánh [Bm] mắt chứa chan từ [Em] bi 

ĐK : [Em] Phật đến chẳng mong cầu
Phật đi chớ tìm [Am] đâu, là vì lòng [C] ta đắm mê nảo [G] nnề 
[Em] Thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm [Am] mê
Biển trần khổ [D] đau hóa vui tịnh [Em] độ 

Phật đang trong [Em] ta đường đi tới bổng nhiên bình yên 
Phật đang trong [Am] ta bàn chân [Bm] bước trở nên hành [Em] thiện 
Phật đang trong [D] ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh 
[G] Phật đang trong [D] ta bình yên [Bm] hóa khúc ca diệu [Em] âm
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phật đang trong ta

Vũ Ngọc Toản
Phật đang trong [Em] ta từ khi biết sẽ chia niềm đau 
Phật đang trong [Am] ta từ khi [Bm] biết nhiếp tâm niệm [Em] Phật 
Phật đang trong [D] ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi 
[G] Phật đang trong [D] ta bàn tay [Bm]nắm với muôn bàn [Em] tay 

Phật đang trong [Em] ta từ khi ấy xóa tan sầu bi 
Phật đang trong [Am] ta từ khi [Bm] ấy pháp thân an [Em] vị 
Phật đang trong [D] ta miệng không nói đến câu thị phi 
[G] Phật đang trong [D] ta bằng ánh [Bm] mắt chứa chan từ [Em] bi 

ĐK : [Em] Phật đến chẳng mong cầu
Phật đi chớ tìm [Am] đâu, là vì lòng [C] ta đắm mê nảo [G] nnề 
[Em] Thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm [Am] mê
Biển trần khổ [D] đau hóa vui tịnh [Em] độ 

Phật đang trong [Em] ta đường đi tới bổng nhiên bình yên 
Phật đang trong [Am] ta bàn chân [Bm] bước trở nên hành [Em] thiện 
Phật đang trong [D] ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh 
[G] Phật đang trong [D] ta bình yên [Bm] hóa khúc ca diệu [Em] âm

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com