1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phật đang trong ta

Cuộn trang

Phật đang trong [Em] ta từ khi biết sẽ chia niềm đau Phật đang trong [Am] ta từ khi [Bm] biết nhiếp tâm niệm [Em] Phật Phật đang trong [D] ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi [G] Phật đang trong [D] ta bàn tay [Bm]nắm với muôn bàn [Em] tay Phật đang trong [Em] ta từ khi ấy xóa tan sầu bi Phật đang trong [Am] ta từ khi [Bm] ấy pháp thân an [Em] vị Phật đang trong [D] ta miệng không nói đến câu thị phi [G] Phật đang trong [D] ta bằng ánh [Bm] mắt chứa chan từ [Em] bi ĐK : [Em] Phật đến chẳng mong cầu Phật đi chớ tìm [Am] đâu, là vì lòng [C] ta đắm mê nảo [G] nnề [Em] Thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm [Am] mê Biển trần khổ [D] đau hóa vui tịnh [Em] độ Phật đang trong [Em] ta đường đi tới bổng nhiên bình yên Phật đang trong [Am] ta bàn chân [Bm] bước trở nên hành [Em] thiện Phật đang trong [D] ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh [G] Phật đang trong [D] ta bình yên [Bm] hóa khúc ca diệu [Em] âm

Video hướng dẫn