highlight chords
1. [A] Phật Giáo Việt [F#m] Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay 
Một lòng chúng [E] ta tiến lên vì đạo thiêng 
Nào cùng vui [Bm] trong ánh đạo [F#m] vàng rạng ngời bốn [Bm] phương 
Vang [A] ca đón [D] chào Phật [E7] Giáo Việt [A] Nam 
ĐK: Noi tấm gương [A] Ngài Thích Ca giải thoát chúng [D] sinh 
Chúng ta dốc [A] lòng nguyện cùng gieo [E] rắc quanh [A] mình 
Bao mối vui lành tràn lan hàng [D] tan đau [Dbm] đớn 
Chắp tay ta [Bm] cùng dưới Đài sen [A] thắm kết đoàn 
2. [A] Phật giáo Việt [F#m] Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay 
Nào cùng nắm [E] tay kết nên một Đài sen 
Cùng làm sao [Bm] cho đóa sen [F#m] ngời đời đời ngát [Bm] hương 
Muôn [A] phương thấm [D] nhuần Phật [E7] Giáo Việt [A] Nam
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phật Giáo Việt Nam

Lê Cao Phan
1. [A] Phật Giáo Việt [F#m] Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay 
Một lòng chúng [E] ta tiến lên vì đạo thiêng 
Nào cùng vui [Bm] trong ánh đạo [F#m] vàng rạng ngời bốn [Bm] phương 
Vang [A] ca đón [D] chào Phật [E7] Giáo Việt [A] Nam 
ĐK: Noi tấm gương [A] Ngài Thích Ca giải thoát chúng [D] sinh 
Chúng ta dốc [A] lòng nguyện cùng gieo [E] rắc quanh [A] mình 
Bao mối vui lành tràn lan hàng [D] tan đau [Dbm] đớn 
Chắp tay ta [Bm] cùng dưới Đài sen [A] thắm kết đoàn 
2. [A] Phật giáo Việt [F#m] Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay 
Nào cùng nắm [E] tay kết nên một Đài sen 
Cùng làm sao [Bm] cho đóa sen [F#m] ngời đời đời ngát [Bm] hương 
Muôn [A] phương thấm [D] nhuần Phật [E7] Giáo Việt [A] Nam

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com