Phật Giáo Việt Nam

≣≣
1. [A] Phật Giáo Việt [F#m] Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay
Một lòng chúng [E] ta tiến lên vì đạo thiêng
Nào cùng vui [Bm] trong ánh đạo [F#m] vàng rạng ngời bốn [Bm] phương
Vang [A] ca đón [D] chào Phật [E7] Giáo Việt [A] Nam
ĐK: Noi tấm gương [A] Ngài Thích Ca giải thoát chúng [D] sinh
Chúng ta dốc [A] lòng nguyện cùng gieo [E] rắc quanh [A] mình
Bao mối vui lành tràn lan hàng [D] tan đau [Dbm] đớn
Chắp tay ta [Bm] cùng dưới Đài sen [A] thắm kết đoàn
2. [A] Phật giáo Việt [F#m] Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay
Nào cùng nắm [E] tay kết nên một Đài sen
Cùng làm sao [Bm] cho đóa sen [F#m] ngời đời đời ngát [Bm] hương
Muôn [A] phương thấm [D] nhuần Phật [E7] Giáo Việt [A] Nam
Danh sách hợp âm (Click để tắt)