Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phật Giáo Việt Nam

Cuộn trang

1. [A] Phật Giáo Việt [F#m] Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay Một lòng chúng [E] ta tiến lên vì đạo thiêng Nào cùng vui [Bm] trong ánh đạo [F#m] vàng rạng ngời bốn [Bm] phương Vang [A] ca đón [D] chào Phật [E7] Giáo Việt [A] Nam ĐK: Noi tấm gương [A] Ngài Thích Ca giải thoát chúng [D] sinh Chúng ta dốc [A] lòng nguyện cùng gieo [E] rắc quanh [A] mình Bao mối vui lành tràn lan hàng [D] tan đau [Dbm] đớn Chắp tay ta [Bm] cùng dưới Đài sen [A] thắm kết đoàn 2. [A] Phật giáo Việt [F#m] Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay Nào cùng nắm [E] tay kết nên một Đài sen Cùng làm sao [Bm] cho đóa sen [F#m] ngời đời đời ngát [Bm] hương Muôn [A] phương thấm [D] nhuần Phật [E7] Giáo Việt [A] Nam