1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phật là ánh từ quang

Cuộn trang

[Em] Phật là ánh từ [Am] quang, soi [G] lối con trở [Em] về Nguồn pháp từ mênh [Am] mông đưa [D] con về bờ [G] giác Phật [Em] từ bi soi [C] sáng đưa [D] con thoát lầm [G] mê Đã [Em] bao đời say [Am] đắm trên [D] nhung gấm lụa [Em] là Xin [D] được làm con [C] ngoan luôn [D] sống bên cha [G] lành Xin [Em] được làm cánh [D] đồng cho [Bm] ngọn lúa xanh [Em] tươi Xin [D] một lần được [C] nương theo [D] gót chân cha [G] lành Xin [Em] làm cơn mưa [G] pháp tưới [D] mát đời khô [Em] khan Phật là ánh từ [Am] quang cho [C] tâm con bừng [Em] sáng Thấu [G] triệt đời hư [D] vô đắm [Bm] trong biển luân [Em] hồi Phật từ bi chỉ [C] lối đưa [D] con khỏi trầm [G] luân Nương [Em] tựa ba ngôi [D] báu thoát [Bm] khỏi đời bể [Em] dâu

Video hướng dẫn