1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phật ở trong tâm

Cuộn trang

1. Tâm [Dm] Phật là ở trong [F] ta Tìm đâu ngày [Am] tháng xa hoa vô [Dm] thường Yêu [C] đương nhân thế mê [F] lầm Lòng ta giải [Am] thoát chữ tâm là [Dm] Phật Phật [C] là Phật ở trong [F] tâm Tu tâm tu [Am] tánh [C] Phật là Phật [Dm] tâm [Am][C][Dm] ĐK: Một nén [Bb] nhang mang chút lòng [F] thành Lạy Phật cung [Am] kính cho con vẹn [Dm] toàn Một nỗi [Bb] đau ngang trái cuộc [F] đời Một lòng thương [Am] xót [C] mới là Phật [Dm] tâm [Am][C][Dm] 2. Chư [Dm] Phật mãi ở trong [F] ta Tu đâu cũng [Am] phải tu tâm cho [Dm] mình Nam [C] mô a di đà [F] Phật Cầu cho nhân [Am] thế thân tâm an [Dm] lành Người [C] người cuộc sóng an [F] vui Tu tâm dưỡng [Am] tánh [C] Phật là Phật [Dm] tâm [Am][C][Dm]

Video hướng dẫn