highlight chords
				             

       [Am]         [F]        [G7] 
Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh. 
        [Am]        [F]       [G7] 
Giật mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua. 
       [Am]         [F]       [G7]     [C] 
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng. 
 

       [Dm]          [Am]     [F]           [C] 
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao. ..nhắc tôi những dấu yêu hư hao. 
     [Am]     [Em]      [F]         [C] 
há ha.. .há há ha.. .trả lại tôi vàng son đã khép. 
     [Am]     [Em]           [F]     [G7]
há ha.. .há há ha.. trả lại tôi tình xanh đã hết. 
                         
há ha...há há ha...trả lại tôi vàng son đã khép. 
                         
há ha...há há ha..trả lại tôi tình xanh đã hết. 
 

       [Am]     [F]      [Em]     [C] 
Nếu như được phép lạ.. .tôi sẽ thôi yêu người. 
        [Am]    [F]       [G7]     [Am] 
Những năm dài tháng hạ nước mắt thấm mộng gầy. 
                         
Nếu như được một phép lạ đời tôi ko như đá cuội. 
                             
Thấy thương mình từ trẻ dại...muốn cất tiếng thở dài... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phép lạ

				             

       [Am]         [F]        [G7] 
Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh. 
        [Am]        [F]       [G7] 
Giật mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua. 
       [Am]         [F]       [G7]     [C] 
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng. 
 

       [Dm]          [Am]     [F]           [C] 
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao. ..nhắc tôi những dấu yêu hư hao. 
     [Am]     [Em]      [F]         [C] 
há ha.. .há há ha.. .trả lại tôi vàng son đã khép. 
     [Am]     [Em]           [F]     [G7]
há ha.. .há há ha.. trả lại tôi tình xanh đã hết. 
                         
há ha...há há ha...trả lại tôi vàng son đã khép. 
                         
há ha...há há ha..trả lại tôi tình xanh đã hết. 
 

       [Am]     [F]      [Em]     [C] 
Nếu như được phép lạ.. .tôi sẽ thôi yêu người. 
        [Am]    [F]       [G7]     [Am] 
Những năm dài tháng hạ nước mắt thấm mộng gầy. 
                         
Nếu như được một phép lạ đời tôi ko như đá cuội. 
                             
Thấy thương mình từ trẻ dại...muốn cất tiếng thở dài... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com