highlight chords
[Em] Bạn tìm đến đó phiên [D] chợ quê xa [Em] mờ
[G] Người con [Em] gái giữa [G] hoa [A] trái cỏ [Em] thơm
Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] vời vợi
[Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em
[Em] Bầu trời tuyết trắng áo [D] hoen đắp cho [Em] chàng
[G] Còn hơi [Em] ấm mối [G] tình [A] ngát cỏ [Em] thơm
Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] vời vợi
[Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em.
[Em] Từng chiều vắng bóng những [D] người lính trở [Em] về
[G] Mùa thu [Em] lá rơi [G] trên [A] những đồi [Em] cao
Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] vời vợi
[Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em
[Em] Mộ người lính ấy giữa [D] đồng hoang hiu [Em] quạnh
[G] Giọt nước [Em] mắt rơi [G] trên [A] những vòng [Em] hoa
Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] chia xa
[Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em
-------------------------------
[Em] Are you going to [D] Scarborough [Em] Fair? 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme 
Remember [G] me to one who [D] lives there 
[Em] He once [D] was a true love of [Em] mine
[Em] Tell him to make me a [D] cambric [Em] shirt 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [A] mary [A] and [Em] thyme 
Without no [G] seams nor [D] needle work 
[Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine
[Em] Have him wash it in [D] yonder dry [Em] well 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A]and [Em] thyme 
Where ne'er a [G] drop of [D] water e'er fell 
[Em] And then he'll [D] be a true love of [Em] mine
[Em] Tell him to find me an [D] acre of [Em] land 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme 
Between salt [G] water and the [D] sea strands 
[Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine
[Em] Tell him to reap it with a [D] sickle of [Em] leather 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme 
And gather it [G] all in a [D] bunch of heather 
[Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine
[Em] Are you going to [D] Scarborough [Em] Fair? 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme 
Remember [G] me to one who [D] lives there 
[Em] He once [D] was a true love of [Em] mine
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phiên chợ xa (Scarborough Fair)

Nhạc Ngoại , Trần Tiến
[Em] Bạn tìm đến đó phiên [D] chợ quê xa [Em] mờ
[G] Người con [Em] gái giữa [G] hoa [A] trái cỏ [Em] thơm
Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] vời vợi
[Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em
[Em] Bầu trời tuyết trắng áo [D] hoen đắp cho [Em] chàng
[G] Còn hơi [Em] ấm mối [G] tình [A] ngát cỏ [Em] thơm
Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] vời vợi
[Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em.
[Em] Từng chiều vắng bóng những [D] người lính trở [Em] về
[G] Mùa thu [Em] lá rơi [G] trên [A] những đồi [Em] cao
Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] vời vợi
[Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em
[Em] Mộ người lính ấy giữa [D] đồng hoang hiu [Em] quạnh
[G] Giọt nước [Em] mắt rơi [G] trên [A] những vòng [Em] hoa
Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] chia xa
[Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em
-------------------------------
[Em] Are you going to [D] Scarborough [Em] Fair? 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme 
Remember [G] me to one who [D] lives there 
[Em] He once [D] was a true love of [Em] mine
[Em] Tell him to make me a [D] cambric [Em] shirt 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [A] mary [A] and [Em] thyme 
Without no [G] seams nor [D] needle work 
[Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine
[Em] Have him wash it in [D] yonder dry [Em] well 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A]and [Em] thyme 
Where ne'er a [G] drop of [D] water e'er fell 
[Em] And then he'll [D] be a true love of [Em] mine
[Em] Tell him to find me an [D] acre of [Em] land 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme 
Between salt [G] water and the [D] sea strands 
[Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine
[Em] Tell him to reap it with a [D] sickle of [Em] leather 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme 
And gather it [G] all in a [D] bunch of heather 
[Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine
[Em] Are you going to [D] Scarborough [Em] Fair? 
[G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme 
Remember [G] me to one who [D] lives there 
[Em] He once [D] was a true love of [Em] mine

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com