1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phiên chợ xa (Scarborough Fair)

Cuộn trang

[Em] Bạn tìm đến đó phiên [D] chợ quê xa [Em] mờ [G] Người con [Em] gái giữa [G] hoa [A] trái cỏ [Em] thơm Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] vời vợi [Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em [Em] Bầu trời tuyết trắng áo [D] hoen đắp cho [Em] chàng [G] Còn hơi [Em] ấm mối [G] tình [A] ngát cỏ [Em] thơm Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] vời vợi [Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em. [Em] Từng chiều vắng bóng những [D] người lính trở [Em] về [G] Mùa thu [Em] lá rơi [G] trên [A] những đồi [Em] cao Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] vời vợi [Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em [Em] Mộ người lính ấy giữa [D] đồng hoang hiu [Em] quạnh [G] Giọt nước [Em] mắt rơi [G] trên [A] những vòng [Em] hoa Hãy nói với [G] em dẫu chiến tranh [D] chia xa [Em] Người lính [D] xưa sẽ quay về tìm [Em] em ------------------------------- [Em] Are you going to [D] Scarborough [Em] Fair? [G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme Remember [G] me to one who [D] lives there [Em] He once [D] was a true love of [Em] mine [Em] Tell him to make me a [D] cambric [Em] shirt [G] Parsley, [Em] sage, rose [A] mary [A] and [Em] thyme Without no [G] seams nor [D] needle work [Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine [Em] Have him wash it in [D] yonder dry [Em] well [G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A]and [Em] thyme Where ne'er a [G] drop of [D] water e'er fell [Em] And then he'll [D] be a true love of [Em] mine [Em] Tell him to find me an [D] acre of [Em] land [G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme Between salt [G] water and the [D] sea strands [Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine [Em] Tell him to reap it with a [D] sickle of [Em] leather [G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme And gather it [G] all in a [D] bunch of heather [Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine [Em] Are you going to [D] Scarborough [Em] Fair? [G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme Remember [G] me to one who [D] lives there [Em] He once [D] was a true love of [Em] mine

Video hướng dẫn