Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phiến đá sầu

Cuộn trang

1. Mai em xa rời [Am] tôi còn ai cùng đi giữa [Dm] đời Mênh [G] mông đây là [E7] đâu là biển vắng đêm [Am] sâu Khi em quay mặt [Am] đi lòng tôi tựa phiến đá [Dm] sầu Chơ [G] vơ trong lặng [E7] câm muộn phiền theo tháng [Am] năm. ĐK; Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu [Dm] không Em hỏi [G] tôi phiến đá có linh hồn [C] không Linh hồn [E] tôi nay là đá sỏi Nhưng đá [E7] nằm khổ đau với tình yêu [Am] em. Em hỏi [Am] tôi đá biết thở dài xa [Dm] xôi Em hỏi [G] tôi đá có ngậm ngùi chia [C] phôi Em và [E] tôi thiên đường mất rồi Trên lối [E7] về mình tôi bước dài lê [Am] thê. 2. Em vô tình làm [Am] sao hồn tôi giờ đây úa [Dm] nhầu Trong [G] đêm thâu gọi [E7] tên lòng càng vắng xa [Am] thêm Tôi hôm nay là ai thà như một phiến đá [Dm] nằm Trăm [G] năm như ngàn [E7] năm người cùng đá bâng [Am] khuâng.