1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phố biển

Cuộn trang

1. [D] Một lần gặp trên phố [F#m] biển [Bm] Một lần như đã nên [G] quen [Em] Và rồi nào ai có [G] hẹn [A] Mà sao anh đến thăm [A7] em. [D] Đường về nhà em phố [F#m] nhỏ [Bm] Xôn xao lá hát trên [G] cây [Em] Cửa nhà ai hé [G] mở Để [A] nghe con sóng hát đâu [D] đây. ĐK1: [D] Sóng vẫn nói [Bm] với em rằng [D] Ô, tình yêu là thế đấy Một [F#m] thoáng bối rối một [Bm] phút mong chờ [G] Ô, tình yêu thật dễ [A] thương. [D] Đường về nhà em rất [F#m] gần [Bm] Chia tay gió hát buâng [G] khuâng [Em] Và lòng em ngỡ [G] ngàng Chợt [A] nghe con sóng hát miên [D] man. 2. [D] Và rồi một hôm phố [F#m] biển [Bm] Nơi anh đã bước bên [G] em [Em] Bâng khuâng nghe con sóng [G] hỏi [A] Bàn chân ai đã lãng [A7] quên. [D] Đường về nhà em phố [F#m] nhỏ [Bm] Chơ vơ lá úa trên [G] cây [Em] Cửa nhà em vẫn [G] mở Chờ [A] bàn chân ai đến nơi [D] đây. ĐK2: [D] Sóng vẫn nói [Bm] với em rằng [D] Ô, chờ mong là thế đấy Thật [F#m] rất đáng ghét thật [Bm] đáng dỗi hờn [G] Sao chờ mong càng nhớ [A] hơn. [D] Đường về nhà em rất [F#m] gần [Bm] Sao lâu không thấy anh [G] sang [Em] Bởi vì quên lối [G] về Hay là từ [A7] lâu anh đã quên [D] em.

Video hướng dẫn