1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phố buồn

Cuộn trang

Đường về đêm đêm mưa rơi ướt [Gm] bước chân em Buồn lầy không quên bôi thêm lối [Cm] ngõ không tên Qua mấy gian không [Gm] đèn, những mái tranh im [D7] lìm Đường về nhà em tối [D7] đen Nhìn vào khe song trông anh ốm [Gm] yếu ho hen Một ngày công lao không cho biết [Cm] đến hương đêm Em bước chân qua [Gm] thềm, mưa vẫn rơi êm [D7] đềm Và chỉ làm phố buồn [Gm] thêm Hạt [G] mưa, mưa rơi tí tách mưa tuôn dưới vách Mưa xuyên qua mành hạt [D7] mưa, mưa qua mái rách Mưa như muốn trách sao ta chạy [G] quanh Hạt [G] mưa, mưa yêu áo rách yêu đôi sát nách Mưa ngưng không đành hạt [D7] mưa, mưa gieo tí tách Mưa lên tiếng hát ru cơn mộng [G] lành Đường về trong mơ đêm đêm phố [Cm] lớn thênh thang Ánh sáng kinh kỳ tràn [G] lan Đời nghèo không riêng thương yêu bóng [Cm] dáng xuân sang Yêu phố vui nhà gạch [D7] ngon Đèn [G] đêm không soi phố vắng Kinh đô thắc mắc, im nghe phố buồn Người [D7] đi trong đêm tối ám, nghe mưa thức giấc Khuyên nhau chờ [G] mong

Video hướng dẫn