1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phó dâng (Karaoke)

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Kim Anh
Nguồn: thanhcavietnam.net