Phố đêm

≣≣
1. Phố [Em] đêm đèn mờ giăng [G] giăng
Màu trắng như vì [C] sao gối [D] đầu ngủ [Em] yên
Phố [Bm] đêm nhiều lần suy [B7]
Ghi nhớ còn trong [D] đời
Những ngày thương tích [Em] lớn.
Mây [Am] đen làm úa trăng [Em] gầy
Cho [C] nên còn tiếng say [G] mềm
Trước [Em] thềm ngàn lời vu [Bm]
Vì người hay [D] mơ dòng đời như [Em] thơ.
ĐK: Nhớ ngày [D] nao hoa nắng ngủ trên [G] cây
Thương lá [D] vàng úa [Em] tàn
[D] Mây bơ [C] vơ bay khắp [G] nẻo vô [Am] tình
Cho [D] người yêu ước [G]
Người [D] đi khai phá nét kiêu [B7] sa
Tuy lính chiến xa [D] nhà mà vẫn luôn yêu [Am] đời.
Bằng câu ca tiếng [Em] cười
Tìm [C] vui trong giấc [D]
[B7] bâng khuâng chữ [Em] ngờ
2. Phố [Em] đêm lạc loài hương [G] yêu
Chìm đắm như hàng [C] cây giá [D] lạnh ướt [Em] mềm
Phố [Bm] đêm chờ người phong [B7] sương
Chinh chiến từ lâu [D] rồi
[Bm] niềm riêng hay [Em] ước.
Cho [Am] tôi mười ngón thiên [Em] thần
Cho [C] tôi mười ngón thiên [G] thần
Để [Em] rồi dìu người tôi [Bm] yêu
Dìu người đang [D] yêu và người chưa [Em] yêu.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)