highlight chords
1.
Này tấm thân [Dm] con sao Cha đành tâm xa [Bb] cách
[D7] Này tấm thân [Gm] con đắng cay muôn vàn tê [A] tái
Cha [D7] ơi sao nỡ quên [Gm] con, Cha [C7] ơi sao Cha ngoảnh [F] mặt
Nhẫn [Bb] tâm nhìn con khổ [A] đau, để [Am] quân thù chê trách [Dm] con
ĐK.
Con xin phó thác nơi [Bb] Cha
Thân [Am] con với linh hồn [Dm] con
Xin [Bb] Cha thêm sức cho [A] con
Trọn [A7] vẹn theo ý Cha [F] luôn
2.
Là kiếp sâu bọ [Dm] con nay là người đâu [Bb] phải
[D7] Vậy đó Cha [Gm] ơi thấy [F] con muôn người khinh [A] ghét
Nghe [D7] như nhức nhối tâm [Gm] can, nghe [C7] như mắt ứa lệ [F] tràn
Xót [Bb] xa lòng con nát [A] tan, có [Am] ai mà thương ủi [Dm] an
3.
Một chén Cha [Dm] trao bao nhiêu sầu đau cay [Bb] đắng
[D7] Tự ý con [Gm] đây dám [F] đâu tay cầm lên [A] uống
Thưa [D7] Cha, con nay xin [Gm] vâng, vâng [C7] theo như Cha mong [F] chờ
Nếu [Bb] Cha định con uống [A] thôi, với [Am] con nguyện vâng ý [Dm] Cha
4.
Một tấm thân [Dm] con xin dâng để được hiến [Bb] tế
[D7] Để cứu nhân [Gm] loại thoát [F] xa khỏi vòng tăm [A] tối
Cha [D7] ơi, thánh giá trên [Gm] vai, con [C7] xin vác hết đường [F] dài
Miễn [Bb] sao đường thập giá [A] kia, trở [Am] nên hồng ân cứu [Dm] độ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phó Thác Nơi Cha

LM Nguyễn Duy
1.
Này tấm thân [Dm] con sao Cha đành tâm xa [Bb] cách
[D7] Này tấm thân [Gm] con đắng cay muôn vàn tê [A] tái
Cha [D7] ơi sao nỡ quên [Gm] con, Cha [C7] ơi sao Cha ngoảnh [F] mặt
Nhẫn [Bb] tâm nhìn con khổ [A] đau, để [Am] quân thù chê trách [Dm] con
ĐK.
Con xin phó thác nơi [Bb] Cha
Thân [Am] con với linh hồn [Dm] con
Xin [Bb] Cha thêm sức cho [A] con
Trọn [A7] vẹn theo ý Cha [F] luôn
2.
Là kiếp sâu bọ [Dm] con nay là người đâu [Bb] phải
[D7] Vậy đó Cha [Gm] ơi thấy [F] con muôn người khinh [A] ghét
Nghe [D7] như nhức nhối tâm [Gm] can, nghe [C7] như mắt ứa lệ [F] tràn
Xót [Bb] xa lòng con nát [A] tan, có [Am] ai mà thương ủi [Dm] an
3.
Một chén Cha [Dm] trao bao nhiêu sầu đau cay [Bb] đắng
[D7] Tự ý con [Gm] đây dám [F] đâu tay cầm lên [A] uống
Thưa [D7] Cha, con nay xin [Gm] vâng, vâng [C7] theo như Cha mong [F] chờ
Nếu [Bb] Cha định con uống [A] thôi, với [Am] con nguyện vâng ý [Dm] Cha
4.
Một tấm thân [Dm] con xin dâng để được hiến [Bb] tế
[D7] Để cứu nhân [Gm] loại thoát [F] xa khỏi vòng tăm [A] tối
Cha [D7] ơi, thánh giá trên [Gm] vai, con [C7] xin vác hết đường [F] dài
Miễn [Bb] sao đường thập giá [A] kia, trở [Am] nên hồng ân cứu [Dm] độ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com