1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phố Thiệp Hồng

Cuộn trang

[C] [G] [F] [G] [C] N ếu anh quên được em thì năm tháng sẽ không buồn nh ư thế [Am] [Em] Như cánh di ều cô đơn phiêu lãng giữa trời xanh [F] [G] Em ở đ âu hãy cho anh biết hỡi em [C] [G] [F] [G] [C] Nhớ mãi bóng hìn h em, dù xa cách vẫn khô ng hề nh ạt phai [Am] [Em] Những tháng ngày yêu thương em đã quên thậ t sao [F] [G] [C] Hay l à em cũng nh ớ đến anh đêm ng ày [C] [G] Lờ i thề hứa lúc trước chia xa em đ ã nói mãi mãi yêu anh [F] [G] [C] N Ắm tay mình đi qua phố thiệ p hồng lòng xao x uyến [C] [G] G iờ thì phố xá cũng như xưa chỉ l à vắng bóng mỗi em thôi [F] [G] [C] Thiếu em lòng anh nhớ,. ngà y đêm mong em t rở về [C] [G] [F] [G] [C] Đến với thiệp hồng xưa niềm nhung nhớ cứ dâ ng đầy tron g tim [Am] [Em] [F] [G] [C] Đem cánh thiệp trê n tay anh đã ghi vào đây, tên củ a em và anh ở trong thiệp này

Video hướng dẫn