highlight chords
				             [C]        [G]      [F]       [G]    [C]   
N ếu anh quên được em thì năm tháng sẽ không buồn nh ư thế 
      [Am]              [Em]  
Như cánh di ều cô đơn phiêu lãng giữa trời xanh 
    [F]           [G]  
Em ở đ âu hãy cho anh biết hỡi em 
 

 [C]        [G]    [F]       [G]    [C]    
Nhớ mãi bóng hìn h em, dù xa cách vẫn khô ng hề nh ạt phai 
         [Am]            [Em]  
Những tháng ngày yêu thương em đã quên thậ t sao 
   [F]      [G]        [C] 
Hay l à em cũng nh ớ đến anh đêm ng ày 


  [C]                [G]           
Lờ i thề hứa lúc trước chia xa em đ ã nói mãi mãi yêu anh 
 [F]             [G]        [C]  
N Ắm tay mình đi qua phố thiệ p hồng lòng xao x uyến 
 [C]                [G]            
G iờ thì phố xá cũng như xưa chỉ l à vắng bóng mỗi em thôi 
 [F]             [G]       [C]   
Thiếu em lòng anh nhớ,. ngà y đêm mong em t rở về 
 

 [C]         [G]       [F]     [G]     [C]   
Đến với thiệp hồng xưa niềm nhung nhớ cứ dâ ng đầy tron g tim 
          [Am]          [Em]     [F]    [G]        [C]  
Đem cánh thiệp trê n tay anh đã ghi vào đây, tên củ a em và anh ở trong thiệp này 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phố Thiệp Hồng

				             [C]        [G]      [F]       [G]    [C]   
N ếu anh quên được em thì năm tháng sẽ không buồn nh ư thế 
      [Am]              [Em]  
Như cánh di ều cô đơn phiêu lãng giữa trời xanh 
    [F]           [G]  
Em ở đ âu hãy cho anh biết hỡi em 
 

 [C]        [G]    [F]       [G]    [C]    
Nhớ mãi bóng hìn h em, dù xa cách vẫn khô ng hề nh ạt phai 
         [Am]            [Em]  
Những tháng ngày yêu thương em đã quên thậ t sao 
   [F]      [G]        [C] 
Hay l à em cũng nh ớ đến anh đêm ng ày 


  [C]                [G]           
Lờ i thề hứa lúc trước chia xa em đ ã nói mãi mãi yêu anh 
 [F]             [G]        [C]  
N Ắm tay mình đi qua phố thiệ p hồng lòng xao x uyến 
 [C]                [G]            
G iờ thì phố xá cũng như xưa chỉ l à vắng bóng mỗi em thôi 
 [F]             [G]       [C]   
Thiếu em lòng anh nhớ,. ngà y đêm mong em t rở về 
 

 [C]         [G]       [F]     [G]     [C]   
Đến với thiệp hồng xưa niềm nhung nhớ cứ dâ ng đầy tron g tim 
          [Am]          [Em]     [F]    [G]        [C]  
Đem cánh thiệp trê n tay anh đã ghi vào đây, tên củ a em và anh ở trong thiệp này 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com