highlight chords
				              [G#m]          [D#m]  
Tư ởng là giấc mơ khi các h xa, 
      [F#]                [G#m] 
Tình vừa m ới hôm qua, rồi bỗng mi cay lệ nhò a 
   [B]  
Oh n o... 
              [D#m]   
Chẳng một lời nói khi em b ước đi, 
        [F#]             [G#m]  
Chỉ còn mình an h khắc ghi ân ái khi ta biệ t ly. 
          [E]    
Nỡ sao quên tình y êu đầu, 
         [D#m]        
Cùng bao ngày thá ng khi ta bên nhau 
          [E]            [C#m]
Người đã gieo ngàn nỗi sầu, người bước đi m au 
        [D#]       [D#7]  
Chỉ riêng mình anh với bao niềm đau. 
 

   
ĐK: 
     [G#m]        
Biết em không quay về đây 
   [E]           
Biết bao yêu thương vụt bay 
    [C#m]          [G#m] 
Cớ sao riêng anh còn ôm mê s ay? 
    [D#m]             
Vẫn mo ng từng ngày ước ao còn đầy 
     [E]           [D#] 
Chờ đợi e m trong ngàn đắng cay. 
    [G#m]         
Nỗi cô đơn nghe nhiều thêm 
   [E]        
Mỗi k hi anh nhớ về em 
   [C#m]         [G#m] 
Và nh ớ đến ngày xưa êm đề m 
    [D#m]                
Biết đ êm còn dài, biết em không trở lại 
   [E]         [G#m]  
Và bi ết tình đã phôi ph ai... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phôi Phai

				              [G#m]          [D#m]  
Tư ởng là giấc mơ khi các h xa, 
      [F#]                [G#m] 
Tình vừa m ới hôm qua, rồi bỗng mi cay lệ nhò a 
   [B]  
Oh n o... 
              [D#m]   
Chẳng một lời nói khi em b ước đi, 
        [F#]             [G#m]  
Chỉ còn mình an h khắc ghi ân ái khi ta biệ t ly. 
          [E]    
Nỡ sao quên tình y êu đầu, 
         [D#m]        
Cùng bao ngày thá ng khi ta bên nhau 
          [E]            [C#m]
Người đã gieo ngàn nỗi sầu, người bước đi m au 
        [D#]       [D#7]  
Chỉ riêng mình anh với bao niềm đau. 
 

   
ĐK: 
     [G#m]        
Biết em không quay về đây 
   [E]           
Biết bao yêu thương vụt bay 
    [C#m]          [G#m] 
Cớ sao riêng anh còn ôm mê s ay? 
    [D#m]             
Vẫn mo ng từng ngày ước ao còn đầy 
     [E]           [D#] 
Chờ đợi e m trong ngàn đắng cay. 
    [G#m]         
Nỗi cô đơn nghe nhiều thêm 
   [E]        
Mỗi k hi anh nhớ về em 
   [C#m]         [G#m] 
Và nh ớ đến ngày xưa êm đề m 
    [D#m]                
Biết đ êm còn dài, biết em không trở lại 
   [E]         [G#m]  
Và bi ết tình đã phôi ph ai... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com