1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phúc lộc cho người tôn sợ Chúa

Trương Thế Bạch
Nguồn: thanhcavietnam.net