1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phúc thay

Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt
Nguồn: thanhcavietnam.net