1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phượng Sài Gòn

Cuộn trang

1. Phượng Sài [Em] Gòn anh vẫn [G] nhớ Bày đỏ sân [Am] trường từng cánh hoa [Em] tim Xưa thân [D] nhau tan lớp chung [G] đường Anh mang [C] hoa bôi má em [Am] hồng Để em hoá [B7] thân nàng tiên xuống thăm trần gian. 2. Phượng Sài [Em] Gòn chim vẫn [G] hót Xưa buổi học [Am] hè hồi trống ra [Em] chơi Quanh thân [D] cây, anh khắc tên [G] mình Bên tên [C] em, em vốn tên [Am] Phượng. Phượng thương mến [B7] thương, loài hoa vấn vương mộng [Em] mơ. ĐK: Mùa hè [C] Cali, anh nhớ Sài [G] Gòn Phượng hồng ban [Bm] trưa, ve chắc gọi [D] buồn Em ghé ngôi [Bm] trường, phượng rơi ai [D] bán Gom hết mua [Bm] về, mà kết môi [D] tim Làm nhớ nhau [B7] thêm Thiết tha kỷ [C] niệm, để nhớ nhau [B7] thêm. Chiều buồn [C] Cali, anh nhớ Sài [G] Gòn Người tình khoa [Bm] văn, duyên dáng mặn [D] mà Năm ngón nõn [Bm] nà, bàn tay xinh [D] xắn Em vẫy tay [Bm] chào, ngày đó chưa [D] phai Còn nhớ trong [B7] anh, áo em học trò Còn mãi trong [Em] anh. 3. Phượng Sài [Em] Gòn, hoa đẹp [G] lắm Đâu có nơi [Am] nào bằng đất quê [Em] hương Anh phương [D] xa, nhung nhớ muôn [G] trùng Hoa tên [C] em, trang vở mong [Am] chờ Tình thương vẫn [B7] thương màu hoa vấn vương lòng [Em] anh.

Video hướng dẫn