highlight chords
[Dm] Ôi gót son bao giờ em [A7] tới
Có theo chim Hoàng đưa lối 
Cây mùa Xuân nối vòng [Am] tay 
[A7] Ôi gió nào hôn khẽ làn [Bb] tóc 
Tóc [A7] nào anh quấn vai [Gm] này 
Trăng nào tô chuốt đôi [A7] mày
[Dm] Em gót chân yêu kiều in [A7] dấu 
Cánh chim phiêu bồng về đâu 
Sông nào in bóng hình [Am] nhau 
[A7] Ôi núi còn dung nhan mười [Bb] sáu 
Mây [A7] đoàn viên lướt ngang [Gm] đầu 
Ðưa [A7] hồn lên những tinh [Dm] cầu
Ngàn đời còn [Gm] thương ai thương nhớ phút sánh [Dm] vai 
Lời thề cùng [A7] tương lai ghi gió nước ra khơi 
Hỡi em hoa [Dm] trang đài sao sáng đôi [Gm] vai gầy 
[A7] Lời nguyền anh chép vào [Dm] mây
[Dm] Em giấc xuân đêm nào lưu [A7] luyến 
Có nghe cung đàn kỳ duyên 
Ðưa tình sang bến thuyền [Am] quyên 
[A7] Ôi phút kề môi trong tiền [Bb] kiếp 
Tay cầm tay đón Nghê [Gm] Thường 
Cho [A7] trần gian hoá Thiên [Dm] Ðường
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phượng tìm Hoàng

Châu Kỳ
[Dm] Ôi gót son bao giờ em [A7] tới
Có theo chim Hoàng đưa lối 
Cây mùa Xuân nối vòng [Am] tay 
[A7] Ôi gió nào hôn khẽ làn [Bb] tóc 
Tóc [A7] nào anh quấn vai [Gm] này 
Trăng nào tô chuốt đôi [A7] mày
[Dm] Em gót chân yêu kiều in [A7] dấu 
Cánh chim phiêu bồng về đâu 
Sông nào in bóng hình [Am] nhau 
[A7] Ôi núi còn dung nhan mười [Bb] sáu 
Mây [A7] đoàn viên lướt ngang [Gm] đầu 
Ðưa [A7] hồn lên những tinh [Dm] cầu
Ngàn đời còn [Gm] thương ai thương nhớ phút sánh [Dm] vai 
Lời thề cùng [A7] tương lai ghi gió nước ra khơi 
Hỡi em hoa [Dm] trang đài sao sáng đôi [Gm] vai gầy 
[A7] Lời nguyền anh chép vào [Dm] mây
[Dm] Em giấc xuân đêm nào lưu [A7] luyến 
Có nghe cung đàn kỳ duyên 
Ðưa tình sang bến thuyền [Am] quyên 
[A7] Ôi phút kề môi trong tiền [Bb] kiếp 
Tay cầm tay đón Nghê [Gm] Thường 
Cho [A7] trần gian hoá Thiên [Dm] Ðường

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com