1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phượng tìm Hoàng

Cuộn trang

[Dm] Ôi gót son bao giờ em [A7] tới Có theo chim Hoàng đưa lối Cây mùa Xuân nối vòng [Am] tay [A7] Ôi gió nào hôn khẽ làn [Bb] tóc Tóc [A7] nào anh quấn vai [Gm] này Trăng nào tô chuốt đôi [A7] mày [Dm] Em gót chân yêu kiều in [A7] dấu Cánh chim phiêu bồng về đâu Sông nào in bóng hình [Am] nhau [A7] Ôi núi còn dung nhan mười [Bb] sáu Mây [A7] đoàn viên lướt ngang [Gm] đầu Ðưa [A7] hồn lên những tinh [Dm] cầu Ngàn đời còn [Gm] thương ai thương nhớ phút sánh [Dm] vai Lời thề cùng [A7] tương lai ghi gió nước ra khơi Hỡi em hoa [Dm] trang đài sao sáng đôi [Gm] vai gầy [A7] Lời nguyền anh chép vào [Dm] mây [Dm] Em giấc xuân đêm nào lưu [A7] luyến Có nghe cung đàn kỳ duyên Ðưa tình sang bến thuyền [Am] quyên [A7] Ôi phút kề môi trong tiền [Bb] kiếp Tay cầm tay đón Nghê [Gm] Thường Cho [A7] trần gian hoá Thiên [Dm] Ðường

Video hướng dẫn