1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phượng vĩ

Cuộn trang

Phượng đỏ thắm sân [Gm] trường Mùa chia tay giờ lại [Bb] đến Từng vạt [Eb] nắng xoá dần tuổi [Bb] thơ Dường như [Dm] có nỗi buồn vu [F] vơ Phượng [Cm] rơi, rơi dài nỗi [D7] nhớ Dòng lưu bút trao [Gm] rồi Lời thương ai làm sao [Bb] nói? Thẹn thùng [Eb] quá! Cánh phượng trao [Bb] tay Thầm [Cm] mong ai đó hiểu lòng [F] nhau Dù bao thương [D7] nhớ, hãy hẹn mùa [Gm] sau Mùa [Gm] hạ dài để nhớ nhau Có bóng [F] ai trong giấc mộng những đêm [Bb] sâu Tiếng [Cm] ve kêu ba tháng lòng vương [Dm] rối Chỉ [Bb] mong cho [D7] mùa thu kịp [Gm] tới. Mùa thu tới khai [Gm] trường Bạn bè đây người đâu [Bb] thấy Lời chưa [Eb] nói, biết tỏ cùng [Bb] ai Để trang [Dm] sách chép đầy vần [F] thơ Hồn [Cm] mơ, mơ ngoài cửa [D7] lớp Mùa thi đến nơi [Gm] rồi Lòng còn vương ngàn nỗi [Bb] nhớ Mờ mịt [Eb] quá nẻo đời xa [Bb] xôi Người [Cm] đi có nhớ về trường [F] xưa Còn ta nhớ [D7] lắm mỗi mùa phượng [Gm] rơi!

Video hướng dẫn