1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phút linh thiêng

Tuấn Kim - Thơ: ĐÔ. Xuân Ly Băng - English: Bùi Hữu Thư
Nguồn: thanhcavietnam.net