highlight chords
Oh yes, wait just a [F#m]minute mister postman
Wait, wait [F#m]mist er postman
[A](Mi ster postman look and see) oh yeah
(If [F#m]the re's a letter in the bag for me)
[D]Pl ease mister postman
(I've been waiting a long long time)oh, yeah
[E](Si nce I heard from that gal of mine)
[A]The re must be some mail today
[F#m]Fr om my girlfriend so far away
[D]Ple ase mister postman look and see
If [E]th ere's a letter, a letter for me
Same chords repeatedly (A, F#m, D, [Very easy to follow]E)
I've been standing here waiting Mister Postman
So patiently for just a card
or just a letter
Saying she's returning home to me
Please Mister Postman
(Mister postman look and see) oh yeah
(If there's a letter in the bag for me)Please mister postman
(I've been waiting a long long time)oh, yeah
(Since I heard from that gal of mine)
So many days you past me by
See the tears standing in my eye
You didn't stop to make me feel better
By leaving me a card or letter
Mister Postman, look and see
Is there a letter, yeah, for me
I've been waiting such a long long time
Since I heard from that gal of mint
You gotta, wait a minute wait a minute oh yeah
Wait a minute wait a minute oh yeah
(you gotta) check and see one more time for me
You gotta, wait a minute wait a minute oh yeah
Mister Postman, oh yeah
deliver the letter, the sooner the better
You gotta, wait a minute wait a minute oh yeah
Wait a minute wait a minute oh yeah
you gotta, wait a minute wait a minute oh yeah
you gotta, wait a minute wait a minute oh yeah
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Please Mr Postman

The Beatles
Oh yes, wait just a [F#m]minute mister postman
Wait, wait [F#m]mist er postman
[A](Mi ster postman look and see) oh yeah
(If [F#m]the re's a letter in the bag for me)
[D]Pl ease mister postman
(I've been waiting a long long time)oh, yeah
[E](Si nce I heard from that gal of mine)
[A]The re must be some mail today
[F#m]Fr om my girlfriend so far away
[D]Ple ase mister postman look and see
If [E]th ere's a letter, a letter for me
Same chords repeatedly (A, F#m, D, [Very easy to follow]E)
I've been standing here waiting Mister Postman
So patiently for just a card
or just a letter
Saying she's returning home to me
Please Mister Postman
(Mister postman look and see) oh yeah
(If there's a letter in the bag for me)Please mister postman
(I've been waiting a long long time)oh, yeah
(Since I heard from that gal of mine)
So many days you past me by
See the tears standing in my eye
You didn't stop to make me feel better
By leaving me a card or letter
Mister Postman, look and see
Is there a letter, yeah, for me
I've been waiting such a long long time
Since I heard from that gal of mint
You gotta, wait a minute wait a minute oh yeah
Wait a minute wait a minute oh yeah
(you gotta) check and see one more time for me
You gotta, wait a minute wait a minute oh yeah
Mister Postman, oh yeah
deliver the letter, the sooner the better
You gotta, wait a minute wait a minute oh yeah
Wait a minute wait a minute oh yeah
you gotta, wait a minute wait a minute oh yeah
you gotta, wait a minute wait a minute oh yeah

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com