highlight chords
1. I [Em] know [D] life is different to [Em] you [C][D]
First [Em] love can be [G] frightening, that's [Em] true [C][D]
But [G] take me as your [C] brother and your [D] friend
And [G] take me as your [C] lover and your [B] man
Chorus: Pretty [Em] young girl on my [Am] mind
How I [D] wish you to be [G] mine (Woohoho)
[C] Girl you're no [Am] child any-[B] more
(No child, no child anymore)
Pretty [Em] young girl on my [Am] mind (On my mind)
Don't you [D] know, know I can't [G] hide (I can't hide)
(Woohoho) [C] Can't hide my [Am] feelings
You're my [B] girl and you're six-[Em] teen.
2. Don't [Em] know (Don't know), [D] is it wrong? Is it [Em] right? [C][D]
Sweet [Em] girl (Sweet girl), I [G] wanna love you to-[Em] night [C][D]
So, [G] take me as your [C] brother and your [D] friend
But,[G] first of all, I [C] want to be your [B] man
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Pretty young girl

Bad Boys Blue
1. I [Em] know [D] life is different to [Em] you [C][D]
First [Em] love can be [G] frightening, that's [Em] true [C][D]
But [G] take me as your [C] brother and your [D] friend
And [G] take me as your [C] lover and your [B] man
Chorus: Pretty [Em] young girl on my [Am] mind
How I [D] wish you to be [G] mine (Woohoho)
[C] Girl you're no [Am] child any-[B] more
(No child, no child anymore)
Pretty [Em] young girl on my [Am] mind (On my mind)
Don't you [D] know, know I can't [G] hide (I can't hide)
(Woohoho) [C] Can't hide my [Am] feelings
You're my [B] girl and you're six-[Em] teen.
2. Don't [Em] know (Don't know), [D] is it wrong? Is it [Em] right? [C][D]
Sweet [Em] girl (Sweet girl), I [G] wanna love you to-[Em] night [C][D]
So, [G] take me as your [C] brother and your [D] friend
But,[G] first of all, I [C] want to be your [B] man

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com