highlight chords
[G] Put your head on my shoul- [Em] der
[Am] Hold me [D] in your arms, [G] ba- [Em] by
[Am] Squeeze me [D] oh so tight
[G] Show [Em] me [Am] that you [D] love me [G] too [C][G] 
Put your lips next to mine, [Em] dear
[Am] Won't you [D] kiss me once, [G] ba- [Em] by
[Am] Just a [D] kiss goodnight, [G] may- [Em] be
[Am] You and [D] I will fall in [G] love [C][G][G7]
(You and I will fall in love).
[D] People say that [G] love's a game
A [D] game you just can't [G] win
If [F#7] there's a way
I'll [Bm] find it someday
And [A7] then this fool with rush [D] in [D7]
[G] Put your head on my shoul- [Em] der
[Am] Whisper [D] in my ear, [G] ba- [Em] by
[Am] Words I [D] want to hear [G] tell [Em] me
[Am] Tell me [D] that you love me [G] too [G#]
(Tell me that you love me too)
[Ab] Put your head on my shoul- [Fm] der
[Bbm] Whisper [Eb] in my ear, [Ab] ba- [Fm] by
[Bbm] Words I [Eb] want to hear [Ab] tell [Fm] me
[Bbm] Tell me [Eb] that you love me [Ab] too [A]
(Tell me that you love me too)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Put your head on my shoulder

Paul Anka
[G] Put your head on my shoul- [Em] der
[Am] Hold me [D] in your arms, [G] ba- [Em] by
[Am] Squeeze me [D] oh so tight
[G] Show [Em] me [Am] that you [D] love me [G] too [C][G] 
Put your lips next to mine, [Em] dear
[Am] Won't you [D] kiss me once, [G] ba- [Em] by
[Am] Just a [D] kiss goodnight, [G] may- [Em] be
[Am] You and [D] I will fall in [G] love [C][G][G7]
(You and I will fall in love).
[D] People say that [G] love's a game
A [D] game you just can't [G] win
If [F#7] there's a way
I'll [Bm] find it someday
And [A7] then this fool with rush [D] in [D7]
[G] Put your head on my shoul- [Em] der
[Am] Whisper [D] in my ear, [G] ba- [Em] by
[Am] Words I [D] want to hear [G] tell [Em] me
[Am] Tell me [D] that you love me [G] too [G#]
(Tell me that you love me too)
[Ab] Put your head on my shoul- [Fm] der
[Bbm] Whisper [Eb] in my ear, [Ab] ba- [Fm] by
[Bbm] Words I [Eb] want to hear [Ab] tell [Fm] me
[Bbm] Tell me [Eb] that you love me [Ab] too [A]
(Tell me that you love me too)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com