1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Qeen of my heart

Cuộn trang

ải mất (nữ hoàng của trái tim tôi)  Tôi sẽ làm tất cả cho bạn  Oh yeah (nữ hoàng của trái tim tôi)  Oh yes bạn  Nữ hoàng của trái tim tôi

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

Video hướng dẫn