highlight chords
[Dm] Bềnh bồng bềnh bồng bè [G] ai 
Nhẹ [Dm] lướt [Bb] ớ ơ hơ hơ ơ [Dm] hơ qua bến bến Đò [Gm] Quan 
Dô [Am] khoan dô khoan mà lắng [Gm] nghe 
Sóng [Am] nước âm vang tình [Dm] người
Bến [Dm] nước quê [Gm] tôi ai qua rồi chẳng [Dm] nhớ 
Nhớ tiếng còi [F] tầm xôn [Gm] xang trong lòng người [Dm] thợ 
Niềm [C] vui rộng [Dm] mở hoà cùng [Gm] máy sợi máy [Dm][F] Dệt trọn ước [C] mơ của người [Dm] chiến sĩ năm [Gm] xưa
Ơ [Dm] dệt trọn ước [C] mơ của người chiến sĩ năm xưa
Thân mang [G] gông miệng ngâm [Gm] thơ đuổi [C] quân giặc [Dm] nước 
Về [Bb] bến hôm [F] nay kìa bè xuôi kia gió [Am] ngược
Nhộn [C] nhịp như cánh thoi đưa như [F] thuyền bơi chảy hội [Dm] mùa
Hỡi [Gm] ai xưa còn [Dm] nhớ bao [F] kiếp người [Bb] tha phương 
Thân [C] đau thương dưới màn sương [Dm] gió 
Chân bước xuống [G] tàu mà lòng quặn đau khôn [Bb] tả 
Vọng [Dm] lời thở [F] than nước mắt nhoà trong [Dm] mưa
Nay thoả ước [Bb] mơ bao [Gm] đời hăng mơ [Bb] ước 
Ta [G] như cánh chim trời vẫy vùng cùng đất [Dm] nước 
Ta như cánh [G] buồm lộng [Am] gió vượt nẻo trùng [Dm] khơi 
Náo nức sóng [Gm] dời bến nước quê [C] tôi 
Bát ngát tiếng [Dm] cười bến cảng đông [F] vui 
Ngọt lịm giọng hò bao lưu [Bb] luyến mình [Dm] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Qua bến đò Quan

Thái Cơ
[Dm] Bềnh bồng bềnh bồng bè [G] ai 
Nhẹ [Dm] lướt [Bb] ớ ơ hơ hơ ơ [Dm] hơ qua bến bến Đò [Gm] Quan 
Dô [Am] khoan dô khoan mà lắng [Gm] nghe 
Sóng [Am] nước âm vang tình [Dm] người
Bến [Dm] nước quê [Gm] tôi ai qua rồi chẳng [Dm] nhớ 
Nhớ tiếng còi [F] tầm xôn [Gm] xang trong lòng người [Dm] thợ 
Niềm [C] vui rộng [Dm] mở hoà cùng [Gm] máy sợi máy [Dm][F] Dệt trọn ước [C] mơ của người [Dm] chiến sĩ năm [Gm] xưa
Ơ [Dm] dệt trọn ước [C] mơ của người chiến sĩ năm xưa
Thân mang [G] gông miệng ngâm [Gm] thơ đuổi [C] quân giặc [Dm] nước 
Về [Bb] bến hôm [F] nay kìa bè xuôi kia gió [Am] ngược
Nhộn [C] nhịp như cánh thoi đưa như [F] thuyền bơi chảy hội [Dm] mùa
Hỡi [Gm] ai xưa còn [Dm] nhớ bao [F] kiếp người [Bb] tha phương 
Thân [C] đau thương dưới màn sương [Dm] gió 
Chân bước xuống [G] tàu mà lòng quặn đau khôn [Bb] tả 
Vọng [Dm] lời thở [F] than nước mắt nhoà trong [Dm] mưa
Nay thoả ước [Bb] mơ bao [Gm] đời hăng mơ [Bb] ước 
Ta [G] như cánh chim trời vẫy vùng cùng đất [Dm] nước 
Ta như cánh [G] buồm lộng [Am] gió vượt nẻo trùng [Dm] khơi 
Náo nức sóng [Gm] dời bến nước quê [C] tôi 
Bát ngát tiếng [Dm] cười bến cảng đông [F] vui 
Ngọt lịm giọng hò bao lưu [Bb] luyến mình [Dm] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com