Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Qua cầu gió bay

Cuộn trang

Yêu [Am] nhau cởi [G] áo ối à trao [F] nhau Về [Em] nhà dối [C] rằng cha dối [G] mẹ a à a á [Am] a Rằng [C] a ối a à qua [F] cầu Rằng [Em] a ối a à qua [Am] cầu Tình tình tình gió [C] bay, tình [Am] tình tình gió [Em] bay Yêu [Am] nhau cởi [G] nón ối à cho [F] nhau Về [Em] nhà dối [C] rằng cha dối [G] mẹ a à a á [Am] a Rằng [C] a ối a à qua [F] cầu Rằng [Em] a ối a à qua [Am] cầu Tình tình tình sút [C] quai, tình [Am] tình tình sút [Em] quai Yêu [Am] nhau cởi [G] nhẫn ối à trao [F] nhau Về [Em] nhà dối [C] rằng cha dối [G] mẹ a à a á [Am] a Rằng [C] a ối a à qua [F] cầu Rằng [Em] a ối a à qua [Am] cầu Tình tình tình đánh [C] rơi, tình [Am] tình tình đánh [Em] rơi