1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Qua miền Tây Bắc

Cuộn trang

1. Qua [C] miền Tây [Am] Bắc núi vút [C] ngàn trùng [Am] xa Suối [F] sâu đèo cao bao khó [Dm] khăn vượt [C] qua Bộ đội [F] ta vâng [Am] lệnh cha [G] già Về [F] đây giải [Dm] phóng quê [G] nhà. Đất [C] nước miền Tây [Am] Bắc đau [Dm] thương từ bao [G] lâu Dưới ách [C] loài [A7] giặc tàn [Dm] ác Quân với [G] dân một [C] lòng không phân [Am] miền xuôi [Dm] ngược Cùng đồng [G] tâm tiêu diệt hết quân [C] thù. 2. Đây [C] miền Tây [Am] Bắc ta phá [C] đồn giặc [Am] tan Nương lúa [F] xanh về ta vui sống [Dm] trong tự [C] do Miền rừng [F] núi hướng [Am] về cha [G] già Từ [F] đây đời [Dm] sống chan [G] hoà. Chiến [C] thắng miền Tây [Am] Bắc hân [Dm] hoan một niềm [G] vui Thoát ách [C] loài [A7] giặc tàn [Dm] ác. Tay nắm [G] tay vui [C] mừng ta xây [Am] lại quê [Dm] mình Miền [G] Tây tươi đẹp ánh ban [C] mai.

Video hướng dẫn