highlight chords
1. Qua miệt Tân [Am] Châu, ánh tơ lụa vàng
Vàng trong mắt [C] ai, tiếng cười lả lơi buông [Am] dài
Chiều ơi chiều, vẳng câu hò [D] lơ
Mải mê đậm [Am] sâu xứ lụa Tân Châu thuỷ [E] chung
Thoáng hương dấu chiêu [Am] hồn dáng [D] người ươm tơ mỹ [Am] miều
Từ đáy sâu mắt lụa nhớ [E] thương đắm chìm nợ [Am] duyên.
ĐK:
Ai tương [F] tư, xuôi ngược đò sang bến [Am] này
Đảo điên lòng [D] tôi, người ơi niềm say mắt [F] lụa
Về Tân [G] Châu bến nước quê [E] em
Trắc ẩn duyên [Am] tình, xứ lụa miền [D] Tây, trải sâu lòng [Am] tôi
Từ khi bén hương thầm, sắt son duyên phận,
Hẹn nhau trên bến tương phùng.
2. Qua miệt Tân [Am] Châu, vấn vương lụa đào
Người trao nhớ [C] thương, mắt tìm dáng xưa u [Am] hoài
Vàng ươm chiều, sắc pha lụa [D] tơ
Giữa mây ngàn [Am] bay, nắng nhè nhẹ đưa bến [E] mê
Nắng lướt trên sông [Am] chiều thoáng [D] người cùng thôn giũ [Am] lụa
Người có hay tiếng lòng vấn [E] vương thấm đượm tình [Am] quê.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Qua miệt Tân Châu

Ngọc Sơn (trẻ)
1. Qua miệt Tân [Am] Châu, ánh tơ lụa vàng
Vàng trong mắt [C] ai, tiếng cười lả lơi buông [Am] dài
Chiều ơi chiều, vẳng câu hò [D] lơ
Mải mê đậm [Am] sâu xứ lụa Tân Châu thuỷ [E] chung
Thoáng hương dấu chiêu [Am] hồn dáng [D] người ươm tơ mỹ [Am] miều
Từ đáy sâu mắt lụa nhớ [E] thương đắm chìm nợ [Am] duyên.
ĐK:
Ai tương [F] tư, xuôi ngược đò sang bến [Am] này
Đảo điên lòng [D] tôi, người ơi niềm say mắt [F] lụa
Về Tân [G] Châu bến nước quê [E] em
Trắc ẩn duyên [Am] tình, xứ lụa miền [D] Tây, trải sâu lòng [Am] tôi
Từ khi bén hương thầm, sắt son duyên phận,
Hẹn nhau trên bến tương phùng.
2. Qua miệt Tân [Am] Châu, vấn vương lụa đào
Người trao nhớ [C] thương, mắt tìm dáng xưa u [Am] hoài
Vàng ươm chiều, sắc pha lụa [D] tơ
Giữa mây ngàn [Am] bay, nắng nhè nhẹ đưa bến [E] mê
Nắng lướt trên sông [Am] chiều thoáng [D] người cùng thôn giũ [Am] lụa
Người có hay tiếng lòng vấn [E] vương thấm đượm tình [Am] quê.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com