1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quả

Cuộn trang

[C] Quả gì mà chua chua thế xin thưa rằng quả khế. [Dm] Ăn vào thì nó làm sao? [G] [C] Không sao, chua thì để nấu canh chua. [C] Quả gì mà to to nhất? Xin thưa rằng quả đất. [Dm] To bằng quả mít mật không? [G] [C] To hơn, to bằng quả núi Thái Sơn. [C] Quả gì mặc bao nhiêu áo? Xin thưa rằng quả pháo? [Dm] Ăn vào thì chắc là dai, [C] [C] không dai châm ngòi nổ điếc 2 tai. [C] Quả gì mà da cưng cứng xin thưa rằng quả trứng. [Dm] Ăn vào thì sẽ làm sao? [C] [C] Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. [C] Quả gì mà gai chi chít? Xin thưa rằng quả mít. [Dm] Ăn vào thì chắc là đau? [C] [C] Không đau, thơm lừng cả đến hôm sau

Video hướng dẫn