highlight chords
				                      [C]  
Quả gì mà chua chua thế 
            
xin thưa rằng quả khế. 
         [Dm]  
Ăn vào thì nó làm sao? 
        [G]        [C]   
Không sao, chua thì để nấu canh chua. 
 

         [C]   
Quả gì mà to to nhất? 
            
Xin thưa rằng quả đất. 
          [Dm]   
To bằng quả mít mật không? 
      [G]         [C]   
To hơn, to bằng quả núi Thái Sơn. 
 

           [C]  
Quả gì mặc bao nhiêu áo? 
            
Xin thưa rằng quả pháo? 
          [Dm]  
Ăn vào thì chắc là dai, 
        [C]        [C]   
không dai châm ngòi nổ điếc 2 tai. 
 

          [C]   
Quả gì mà da cưng cứng 
             
xin thưa rằng quả trứng. 
         [Dm]  
Ăn vào thì sẽ làm sao? 
       [C]          [C]  
Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. 
 

          [C]   
Quả gì mà gai chi chít? 
            
Xin thưa rằng quả mít. 
          [Dm]  
Ăn vào thì chắc là đau? 
        [C]         [C]  
Không đau, thơm lừng cả đến hôm sau 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quả

				                      [C]  
Quả gì mà chua chua thế 
            
xin thưa rằng quả khế. 
         [Dm]  
Ăn vào thì nó làm sao? 
        [G]        [C]   
Không sao, chua thì để nấu canh chua. 
 

         [C]   
Quả gì mà to to nhất? 
            
Xin thưa rằng quả đất. 
          [Dm]   
To bằng quả mít mật không? 
      [G]         [C]   
To hơn, to bằng quả núi Thái Sơn. 
 

           [C]  
Quả gì mặc bao nhiêu áo? 
            
Xin thưa rằng quả pháo? 
          [Dm]  
Ăn vào thì chắc là dai, 
        [C]        [C]   
không dai châm ngòi nổ điếc 2 tai. 
 

          [C]   
Quả gì mà da cưng cứng 
             
xin thưa rằng quả trứng. 
         [Dm]  
Ăn vào thì sẽ làm sao? 
       [C]          [C]  
Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. 
 

          [C]   
Quả gì mà gai chi chít? 
            
Xin thưa rằng quả mít. 
          [Dm]  
Ăn vào thì chắc là đau? 
        [C]         [C]  
Không đau, thơm lừng cả đến hôm sau 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com