1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quán Cà Phê Mùa Hè

Cuộn trang

Qu [Gm]án cà [Cm]phê phố mưa, mình [Fm]em t rong quán đêm [Bb]ướt đ èn Ph [Gm]ố không người hạt mưa [Cm]tr ắng bay, hè [Fm]đã s ang rồi [Bb]đấy! D [Gm]ãy bàn bên [Cm]vắng tanh mình [Fm]anh cùng phố [Bb]mưa ng ắm nhìn C [Gm]ớ sao buồn cà phê [Cm]r ất thơm, [Fm]nhạc r ất hay bạn thấy [Bb]không? Đừ [Gm]ng buồn thế, [Cm]đừng buồn thế Dù [Fm]ngoài kia [Bb]vẫ n mưa rơi Kh [Gm]ông đơn côi dãy bàn [Cm]b ên vẫn [Fm]còn có anh [Bb]đang ngồi Ng [Gm]ày mưa gió, [Cm]mùa hè đó ngồi [Fm]cà phê [Bb]đếm m ưa rơi S [Gm]ao em không đến gần [Cm]a nh Cứ ng [Fm]ồi lạnh lùng [Bb]góc riêng [D#]mìn h

Video hướng dẫn