1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quán cóc

Cuộn trang

Quán [Em] cóc, thêm những ngày Đợi mưa hương [C] gió,những nỗi [B7] lo Vẫn [Em] thấy phải niềm [A] vui, cho qua [Em] ngày Quán [Em] cóc đến những ngày Đội mưa hứng [C] gió, những nỗi [B7] lo Vẫn [Em] thấy vài niềm [A] vui, cho qua [Em] ngày [A][C][B7] Lúc [Em] nắng, lúc [C] mưa lúc [Em] ít lúc nhiều oh [A] oh Những đêm lạnh [Em] giá khuất sau màn [Am] che sơ [Em] sài Bóng ai nhỏ [G] bé giống như mẹ [A] tôi.....mỏi [C] mòn Quán [Em] cóc ngày hôm [C] qua cho [G] tôi ngày [D] mai Quán [Em] cóc [C] mẹ tôi,[G] ôi ôi ôi đôi bàn [D] tay [Em] Hơ......hờ......[C] hơ... [G] hớ … [D] hớ … Héo [Em] hắt một bờ [C] vai, cho [G] tôi một tương [D] lai hê......hê.....[Em] .hế.......

Video hướng dẫn