1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quán gấm đầu làng

Cuộn trang

1. Quán gấm đầu [Am] làng ấy người đời ai nhớ chăng Quán gấm đầu [C] làng ấy chuyện xưa rất xa [Dm] xưa Tình tang ối [Am] a đầu làng nàng Châu Long đã dựng quán Tình ta ối [G] a báo ơn báo ơn thay [E7] chồng. Quán gấm đầu [Am] làng có nàng dệt tơ bán tơ Quán gấm đầu [C] làng có chàng ngồi bên áng [Dm] thơ Tình ta ối [Am] a một lòng dùi mài kinh [Dm] sử đèn sách Tình tang ối [G] a vẻ vang bảng son đề [Am] tên. ĐK: [Am] Công ơn kia ví tựa trời [G] cao như biển sâu Đáp đền nào [C] hơn câu tình yêu Ước hẹn ngày [F] nao vinh quy ngựa xe hồi [G] loan Đi trong tiếng chiên cờ [C] xí Đưa nhau đến nơi quyền [Am] quý kết mối duyên từ đây. 2. Quán gấm đầu [Am] làng sứ mạng nàng Châu đã xong Quán gấm đầu [C] làng thoả nguyện chàng Dương Lễ [Dm] mong Tình tang ối [Am] a nàng về chờ tân quan đến diện kiến Tình tang ối [G] a ngẩn ngơ ngẩn ngơ cho Lưu [E7] Bình. Quán gấm đầu [Am] làng kết chặt tình thân nghĩa sâu Quán gầm đầu [C] làng mối chặt tình bằng hữu tri [Dm] giao Tình ta ối [Am] a tình rằng ngày xưa nhân nghĩa là thế Tình tang ối [G] a nghĩa nhân mấy ai đời [Am] nay.

Video hướng dẫn