1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quán nửa khuya

Cuộn trang

Quán nửa [Em] khuya đèn mờ theo hơi [G] khói Trút tâm tư vào đêm vắng canh [C] dài Quãng đời [D] tôi tàu đêm vắng không [Em] người vẫn lặng [B7] trôi. Tôi là [Em] người tha [C] hương đi bốn [Em] phương Anh là [C] người quân [D] nhân vui gió [Am] sương Câu chuyện tâm tình vui theo khói [Em] bay tay cầm [B7] tay. Nói bạn [Em] nghe từ khi say viễn [G] xứ Gót chân in ngàn muôn lối sông [C] hồ Áo sờn [D] vai tìm đôi mắt u [Em] hoài bóng hình [B7] ai. Hoa nào [Em] mà không [C] phôi phai sắc [Em] hương Ân tình [C] nào lại [D] không gây vấn vương Lê đôi [C] gót trên khắp chốn ngàn [B7] phương để tìm [Em] thương. Dĩ [E] vãng tìm đâu [C#m] thấy Khi bóng mây [A] chiều đang lững lờ theo gió [E] bay Cố xóa tình xưa [C#m] ấy Nhưng tiếng tơ [E] lòng để tìm [Abm] về hương đắng [B] cay. Cố [E] nhắn nhủ thời [C#m] gian Ai mãi phong [A] trần để đi tìm hương cố [E] nhân Áo trắng màu sương [C#m] gió Ngăn bước xuôi [E] ngược để [B7] tìm về nơi bến [E] mơ. Quán nửa [Em] khuya bạn tôi chia tay [G] nhé Nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm [C] về Siết chặt [D] tay để ghi [C] phút phân [Em] kỳ tiễn người [B7] đi. Ta trưởng [Em] thành lại [C] đi vui gió [Em] sương Sông hồ [C] gợi trong [D] tôi bao luyến thương Tôi ghi [C] nhớ giây phút ấy nào [B7] vui bạn đường [Em] ơi.

Video hướng dẫn