1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quán thời gian

Cuộn trang

Mời [Gm] em [D7] vào quán [Eb] thời gian Chạm ly ký [D7] ức, uống làn [Gm] hương xưa Mời [Cm] em [F] vào quán [Bb] không mùa Ta chia nhau [D7] ngọn gió lùa [Gm] rét căm Mời [D7] em vào quán không [Gm] năm Để nghe nỗi [Cm] nhớ ướt [D7] đầm kẽ [Gm] tay. Mời [F] em vào quán [Cm] không ngày Để nghe lòng [D7] bỗng [Ab] tràn đầy [Gm] heo may [D7] Môi mặn đắng niềm [Eb] yêu thương Thời gian quên [D7] bỏ chút đường đó [Gm] em.

Video hướng dẫn