Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quán thời gian

Cuộn trangMời [Gm] em [D7] vào quán [Eb] thời gian 
Chạm ly ký [D7] ức, uống làn [Gm] hương xưa 
Mời [Cm] em [F] vào quán [Bb] không mùa 
Ta chia nhau [D7] ngọn gió lùa [Gm] rét căm 
Mời [D7] em vào quán không [Gm] năm 
Để nghe nỗi [Cm] nhớ ướt [D7] đầm kẽ [Gm] tay. 
 
Mời [F] em vào quán [Cm] không ngày 
Để nghe lòng [D7] bỗng [Ab] tràn đầy [Gm] heo may 
[D7] Môi mặn đắng niềm [Eb] yêu thương 
Thời gian quên [D7] bỏ chút đường đó [Gm] em. 

Loading...

Video hướng dẫn