1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quán vắng biên thùy

Cuộn trang

Quán biên [Dm] thuỳ đôi nguồn em ở người [F] đi Đêm chia [A7] ly lệ rơi rưng rưng [Dm] tròng Chí nam [C] nhi gió ngựa đường xa ngại [F] chi, [E] người vẫn [A] đi. Giờ biệt [F] ly cầm tay người khẽ [Bb] nói Đừng sầu [Gm] bi thêm [C] vướng bước anh [F] đi Rồi ngày [Gm] nao non nước hết binh [Bb] đao, [Am] anh lại [Dm] về. Nhớ thưở đăng [F] độ hoa mai chưa rạng [Bb] nở Người mang tin [Dm] về khi đào rộ [F] bông Nay [Bb] đào đã cuốn gió [Am] đông Phù dung lại [A7] nở bến sông ơ [Dm] thờ. Ngâm thơ: Hẹn cùng tơ lụa bay nhanh ấy Sớm đã nhuốm màu thấy tâm hơi Ngập ngừng lá rụng cành trâm Buổi hôm sớm dậy tiếng cầm xốn xao. Bóng trăng [Dm] đầy sao người em nhỏ vẫn [F] đi Mấy thư [A7] qua nhìn trăng lệ anh tuôn [Dm] trào Quán cô [C] liêu khắc khoải chờ mong tình [F] quân, [E] nay về [A] đâu. Nữa vầng [F] trăng nguyện theo tình non [Bb] nước Nữa vầng [Gm] trăng soi [C] buốt giá tim [F] em Giờ tìm [Gm] đâu giây phút ái ân [Bb] xưa [Am] đêm lạnh [Dm] lùng. Nhớ thưở đăng [F] độ hoa mai chưa rạng [Bb] nở Người mang tin [Dm] về khi đào rộ [F] bông Nay [Bb] đào đã cuốn gió [Am] đông Phù dung lại [A7] nở bến sông ơ [Dm] thờ. Trách chi [Dm] người đem tình xây mộng ngày [F] mai Nước non [A7] sông mình tôi tình duyên sao [Dm] đành Bến yêu [C] đương thoáng lạnh tìm nẻo thờ [F] phong, [E] bóng người [A] đi. Chiều chiều [F] trông về phương trời xa [Bb] vắng Nhìn cờ [Gm] bay em [C] thấy nhớ thương [F] anh Chờ ngày [Gm] nao non nước hết binh [Bb] đao, [Am] vui trùng [Dm] phùng.

Video hướng dẫn