Quảng cáo Vinamilk - Bò sữa ngoan (nói không với chất bảo quản)

≣≣
1. Em được [F] khen là bò sữa [G] ngoan
Vì nói [C] không với chất bảo quản
Ta cùng [F] nhau làm nguồn sữa [G] tươi
Cùng nói [C] không với dư lượng trừ [F] sâu
2. Em được [F] khen là bò sữa [G] ngoan
Vì nói [C] không với hoóc-môn tăng [F] trưởng
Trăm phần [F] trăm một nguồn sữa [G] tươi
Thuần khiết [C] ta cùng ba [F] không
ĐK: Vina [Am] milk sữa trăm phần [Dm] trăm
Thuần khiết [C] món quà ba [F] không
Danh sách hợp âm (Click để tắt)