Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng cáo Vinamilk - Bò sữa ngoan (nói không với chất bảo quản)

Cuộn trang

1. Em được [F] khen là bò sữa [G] ngoan Vì nói [C] không với chất bảo quản Ta cùng [F] nhau làm nguồn sữa [G] tươi Cùng nói [C] không với dư lượng trừ [F] sâu 2. Em được [F] khen là bò sữa [G] ngoan Vì nói [C] không với hoóc-môn tăng [F] trưởng Trăm phần [F] trăm một nguồn sữa [G] tươi Thuần khiết [C] ta cùng ba [F] không ĐK: Vina [Am] milk sữa trăm phần [Dm] trăm Thuần khiết [C] món quà ba [F] không