1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quang Gánh Mẹ Tôi

Cuộn trang

Nón lá nghiêng [Am]tre, đôi vai [Em]gầy Nắng chiếu trưa [Em]hè, mồ hôi [C]tuôn Quang gánh thân [Am]gầy, đôi chân [F]bước Cất tiếng [Em]rao xao động gió [Am]hè Khuya sớm lanh [am]canh, tiếng gọi [Em]mời Áo rách vai [Em]sờn, đầy âu [C]lo Trên phố đông [am]người, đôi quang [F]gánh Có tiếng ai [Em]rao, nhiều nỗi [Am]niềm Một đời quang [Am]gánh của mẹ [G]tôi Mong bát cơm [Em]đầy cho đàn [Am]con Chiều nay tắt [Am]nắng, mưa chợt [G]đến Ướt gánh hàng [Em]rong của mẹ [Am]tôi Một đời rong [Am]ruổi cho đàn [G]con Quang gánh chai [Em]sần vai mẹ [Am]tôi Chiều nay trên [Am]phố đông người [G]qua Thiếu bóng vai [Em]gầy của mẹ [Am]tôi Có tiếng ai rao ơ hờ.... Có tiếng chân ai ơ hờ.... Quang gánh vai gầy mẹ ơi....

Video hướng dẫn