highlight chords
Đà Nẵng Quảng [D] Nam đây quê hương trung dũng kiên [D] cường [F#m]
Một vùng nước [Em] non rừng vàng biển [A] bạc
Một thời đánh [A7] giặc ngàn đời dựng [D] xây [A7]
Đà Nẵng Quảng [D] Nam dây quê hương của những con [D] người [F#m]
Dạn dày nắng [Em] mưa gian lao khó [A] nhọc
Một vùng đất [A7] học tiếng thơm ngàn [D] đời.
Đà Nẵng Quảng [G] Nam đây quê hương của những anh [E] hùng
Gương hy [F#m] sinh rạng danh sông [D] núi
Quảng Nam Đà [A] Nẵng [D] cùng dòng máu sinh [G] ra
Hai anh [Bm] em như chung một [Em] nhà
Cùng lời mẹ [D] ru, cùng một lời ca, hờ hơ hơ [C] hớ
Ngó lên Hòn Kẽm Đá [F] Dừng thương cha nhớ [A] mẹ quá chừng lắm bạn ơi
Thương cha nhớ [A7] mẹ quá chừng lắm bạn [D] ơi.
Đà Nẵng Quảng [D] Nam đây quê hương trung dũng kiên [D] cường [F#m]
Một vùng nước [Em] non rừng vàng biển [A] bạc
Một thời đánh [A7] giặc ngàn đời dựng [D] xây [A7]
Đà Nẵng Quảng [D] Nam đây quê hương của những con [D] người [F#m]
Dạn dày nắng [Em] mưa gian lao khó [A] nhọc
Một vùng đất [A7] học tiếng thơm ngàn [D] đời.
Đà Nẵng Quảng [G] Nam chia tay nhau anh ở tôi [E] về
Bao năm [F#m] qua mà lòng vẫn [D] nhớ
Quảng Nam Đà [A] Nẵng [D] dù gian khó bao [G] xa
Hai anh [Bm] em vẫn chung một [Em] nhà
Cùng lời mẹ [D] ru, cùng một lời ca, hờ hơ hơ [C] hớ
Ngó lên Hòn Kẽm Đá [F] Dừng thương cha nhớ [A] mẹ quá chừng lắm bạn ơi
Thương cha nhớ [A7] mẹ rủ nhau ta cùng [D] về.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng Nam Đà Nẵng một khúc ca

Hoàng Bích
Đà Nẵng Quảng [D] Nam đây quê hương trung dũng kiên [D] cường [F#m]
Một vùng nước [Em] non rừng vàng biển [A] bạc
Một thời đánh [A7] giặc ngàn đời dựng [D] xây [A7]
Đà Nẵng Quảng [D] Nam dây quê hương của những con [D] người [F#m]
Dạn dày nắng [Em] mưa gian lao khó [A] nhọc
Một vùng đất [A7] học tiếng thơm ngàn [D] đời.
Đà Nẵng Quảng [G] Nam đây quê hương của những anh [E] hùng
Gương hy [F#m] sinh rạng danh sông [D] núi
Quảng Nam Đà [A] Nẵng [D] cùng dòng máu sinh [G] ra
Hai anh [Bm] em như chung một [Em] nhà
Cùng lời mẹ [D] ru, cùng một lời ca, hờ hơ hơ [C] hớ
Ngó lên Hòn Kẽm Đá [F] Dừng thương cha nhớ [A] mẹ quá chừng lắm bạn ơi
Thương cha nhớ [A7] mẹ quá chừng lắm bạn [D] ơi.
Đà Nẵng Quảng [D] Nam đây quê hương trung dũng kiên [D] cường [F#m]
Một vùng nước [Em] non rừng vàng biển [A] bạc
Một thời đánh [A7] giặc ngàn đời dựng [D] xây [A7]
Đà Nẵng Quảng [D] Nam đây quê hương của những con [D] người [F#m]
Dạn dày nắng [Em] mưa gian lao khó [A] nhọc
Một vùng đất [A7] học tiếng thơm ngàn [D] đời.
Đà Nẵng Quảng [G] Nam chia tay nhau anh ở tôi [E] về
Bao năm [F#m] qua mà lòng vẫn [D] nhớ
Quảng Nam Đà [A] Nẵng [D] dù gian khó bao [G] xa
Hai anh [Bm] em vẫn chung một [Em] nhà
Cùng lời mẹ [D] ru, cùng một lời ca, hờ hơ hơ [C] hớ
Ngó lên Hòn Kẽm Đá [F] Dừng thương cha nhớ [A] mẹ quá chừng lắm bạn ơi
Thương cha nhớ [A7] mẹ rủ nhau ta cùng [D] về.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com