1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng Nam quê hương tôi

Cuộn trang

[C] Khoan hố khoan hố [Em] hò, hố hụi hò [C] khoan [F] hố khoan hò [G] khoan Quảng [C] Nam quê hương tôi, có [F] sông có đồng có [C] núi Biển [Am] xanh ngô dâu xanh, miền [E7] quê dãi đất yên [Am] lành [F] Từ phố Hội chùa [Am] Cầu thuyền về Kỳ Hà sóng vỗ [Dm] Từ Hòn Kẽm ta nghe Vu [D7] Gia sóng gọi Thu [G] Bồn [F] Tìm lại dấu chân [Dm] son, ta [G] về suối nguồn năm [Am] trước [G] Về vùng đất địa [F] linh ta [G] về giữa bao ân [C] tình. Bao [C] năm tranh đấu liệt oanh trung lòng cứu [Dm] nước Triệu người bên [F] nhau đi lên phía [Am] trước Một thời quê [G] hương binh lữa tràn [C] lan Ta [Dm] đi về phía chân [Am] trời nơi vầng dương Bừng hồng chiếu sáng con đường mới Dù lắm gian [Dm] nan người Quảng [G] Nam da sắt gan [Em] vàng Vẫn hiên [Dm] ngang bước trên đầu sóng [G] gió. Quảng [C] Nam quê hương tôi đã [F] qua những ngày tăm [C] tối Trời [Am] xanh mây êm trôi, thuyền [E7] ta lộng gió ra [Am] khơi [F] Chiều Cửa Đại An [Am] Hoà thuyền về chở đầy tôm cá [Dm] Mùa trồng quế đưa hương chiêng [D7] vang sáo động núi [G] rừng [F] Tìm về chiến khu [Dm] xưa, coi [G] người ai còn ai [Am] mất [G] Về lại bến bờ [F] xưa ta [G] tìm nghĩa nhân ân [C] tình. Ai [C] lên Khâm Đức, Trà My ai về Tiên [Dm] Phước Ngược dòng A [F] Vương sông sâu bến [Am] nước Gặp mùa ươi [G] bay cau quế chè [C] xanh Ta [Dm] nghe ngọn gió trong [Am] lành đang thổi vào Làng quê xóm núi trên đường mới Về bến vinh [Dm] quang người Quảng [G] Nam son sắc chân [Em] tình Giữ [Dm] đinh ninh thuỷ chung vì quê [G] hương. * Quảng [C] Nam quê hương tôi đã [F] qua những ngày tăm [C] tối Trời [F] xanh mây êm trôi, thuyền [G] ta lộng gió ra [C] khơi.

Video hướng dẫn