1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng Nam yêu thương

Cuộn trang

1. Đất Quảng [Em] Nam chưa mưa đà [C] thấm (Chớ) rượu Hồng [A] Đào chưa nhấm mà đà [Em] say. Lời hát [G] xưa nghe [A] sao thắm đượm [Em] tình, Xao [A] xuyến trong tim [Em] mình. Con [A] chim cũng bay về [G] đậu nghĩa nặng tình [Em] sâu Đồng xanh lúa khoai bốn [G] mùa tươi màu đất [A] lành Mà [Em] ai đã qua đây [G] rồi thì chân bước không [A] đành. [Em] Ôi đất Quảng [B7] Nam đây là quê hương anh [D] hùng Quê hương trung dũng kiên [Em] cường đi đầu diệt Mỹ còn [A] bao thành tích lẫy lừng [G] Như đêm xưa trận Núi Thành [A] còn vung sắc đường [Em] lê Nay trên con đường [A] xây dựng [G] vang lời hát say [B7][G] Ơ ơ ớ [D] hò. 2. Quế Trà [Em] My thơm hương rừng man [C] mác (Chớ) mía Điện [A] Bàn thơm ngát mùi đường [Em] non Làn sóng [G] xô long [A] lanh nước Thu [Em] Bồn Dâu [A] bắp lên xanh [Em] rờn. Duy [A] Xuyên tiếng thoi dệt [G] lụa nhớ chiều Hòa [Em] Vang Nhìn lên Hải Vân, Sơn [G] Trà mây nhuộm nắng [A] vàng Thuyền [Em] ai Bắc Nam xuôi [G] ngược về đậu bến sông [A] Hàn. [Em] Ôi đất Quảng [B7] Nam sao mà yêu thương vô [D] cùng Như con chim én vẫy [Em] vùng cho dù bay khắp lòng [A] ta tha thiết nhớ nhung [G] Đêm đêm như dòng sông Hàn [A] còn ngân tiếng hò [Em] khoan Âm thanh rung vầng [A] trăng vàng [G] theo dòng nước mênh [B7] mang [G] Ơ ơ ớ [D] hò. * Đất Quảng [Em] Nam chưa đi đã [C] nhớ, Chớ em nói đậm [B7] đà vừa gặp gỡ mà đã [Em] yêu.

Video hướng dẫn