1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng Ngãi quê hương tôi

Cuộn trang

1. Ai có [D] qua Quảng [A] Ngãi Quê tôi mến [D] yêu Nhớ đi [Em] thăm La [A] Hà hay Thiên [D] Ấn Và nhớ đi [Em] thăm từng bờ [G] xe nước quay êm [Em] đềm Đêm trăng [C#m] lên trên dòng Trà [D] Giang Làn nước [A] trôi êm thắm mơ [D] màng ĐK: [Bm] Ơ ới [F#m] hò hò [G] ơi ới [Em][C#m] ơi ới [G] hò hò [A] ơi [D] Đây quê hương [G] tôi vẫn còn ghi Sơn Mỹ anh [Em] hùng Đây Ba [A] Ra, Vạn Tường hùng [D] anh Đây Ba [Bm] Tơ khởi nghĩa năm [A] nào Đây Trà Bồng quật khởi đấu [D] tranh [Bm] Đây quê hương [G] tôi Những người [Em] con dâng hiến dâng cho đời Cho em [A] thơ giấc ngủ bình [D] yên Cho niềm [A] vui trải khắp mọi [D] miền 2. Hãy lắng [D] nghe giọng [A] hò quê tôi mến [D] yêu Tiếng ngân [Em] xa từng [A] lời như nhắn [D] gởi Người giữ biên [Em] cương từng ngày [G] đêm chống ngăn quân [Em] thù Cho quê [C#m] hương xanh lại màu [D] xanh Lời hát [A] ngân vang mãi yên [D] lành 3. Hãy lắng [D] nghe giọng [A] hò quê tôi thiết [D] tha Tiếng ngân [Em] xa từng [A] lời như nhắn [D] gởi Cùng góp đôi [Em] tay cùng dựng [G] xây nước non [Em] hoàng Cho quê [C#m] hương ngày càng đẹp [D] hơn Ngàn mến [A] thương Quảng Ngãi quê [D] tôi

Video hướng dẫn