1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng Ngãi trong tôi

Cuộn trang

Quảng Ngãi quê [A] mình trăm mến ngàn thương Bao đời còn [F#m] đây La Hà thạch [A] trận Sông Trà trong [Bm] xanh, Sa Huỳnh muối [D] trắng Cổ Luỹ cô [E7] thôn thấp thoáng sương [A] mờ Những buổi chiều [E7] về đồng ké Ba [Bm] Gia [E7] Tôi nhớ trăng vờn Long Đầu hý [A] thuỷ Mộ Đức lúa [F#m] vàng làng quê Sơn [Bm] Mỹ Tư Nghĩa, Bình [E7] Sơn rừng mía ngọt [A] ngào Tuổi thơ [A] tôi có bao tiếng mẹ [F#m] ru Mẹ hát câu [Bm] hò tình tang Ba [D] Lý Vọng bến Tam [Bm] Thương ánh trăng tri [E7] kỉ Thiên Bút vờn mây trăng nước tình [A] người Thiên Ấn niêm hà, sông Trà còn [F#m] đây Tình yêu trong [Bm] tôi như dòng nước [G] chảy Hai tiếng thiêng [D] liêng quê mình Quảng [Bm] Ngãi Xao xuyến lòng [E7] tôi thương nhớ tràn [A] đầy

Video hướng dẫn